A SZENTLÉLEK ÉS A MEGVÁLTÁS

Ahogy már korábban láttuk, a Szentlélek vezet el az igazságra, ami természetesen azt jelenti, hogy Jézushoz vezet. „Én vagyok… az igazság" (Jn 14:6) — mondta Jézus. Ám ez az igazság nem csupán annyi, hogy Jézus Isten, vagy Ő is emberré lett, és megszabadított a bűntől — noha ez valóban így történt. A legfontosabb része az igazságnak mégis az, hogy Jézus a világ bűneiért halt meg áldozatul. Vele kapcsolatban minden egyéb dolog közül — legyen az akármilyen lényeges is — az a legfontosabb, hogy az emberiség helyetteseként halt meg. A Szentlélek az, aki „minden igazságra" elvezet (Jn 16:13), tehát nem áll a munkájával összhangban az olyan teológiai felfogás, amelyik nem veszi figyelembe vagy gyengíti ezt a sarkalatos pontot. Minden igazságnak az a központi tétele, hogy Krisztus helyettünk halt meg a kereszten (1Kor 2:2).

Keressük ki a következő szövegeket! Mit árulnak el az üdvösségünk alapjáról?

Jn 3:15—17_____________________________________________________

Róm 3:22—24__________________________________________________

Ef 1:6—7_______________________________________________________

Keresztényként nem az a reménységünk alapja, amit képesek vagyunk megtenni, nem is a helyes cselekedetek, amelyeket végre tudunk hajtani, és még nem is a Szentléleknek az életünkben megmutatkozó gyümölcsei, hanem csakis Jézus Krisztus igazsága, amit hit által Isten nekünk tulajdonít. Ebben van a biztosítékunk, a bizonyosságunk, az egyetlen szilárd alap, amelyben bizalmunk lehet. Sem most, sem az eljövendő ítélet idején nem kell félnünk a kárhoztatástól (Róm 8:1) Krisztus tökéletes életének érdemei miatt, amelyeket Isten nekünk tulajdonít. Kizárólag kegyelemből teszi ezt az Úr, Isten meg nem érdemelt, irántunk, tévelygő bűnösök iránt érzett jóindulata miatt. Ugyan mit tarthatnánk ennél fontosabbnak az összes igazság közül, amelyre a Szentlélek elvezethet?

Kételyek gyötörnek az üdvösséggel kapcsolatban? Imádkozzunk és gondolkodjunk el a mai tanulmányról! Érezzük át, hogy a Biblia ígéretei személyesen nekünk szólnak! Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy valóban megtanuljuk: csakis Krisztus érdemei képezik üdvösségünk alapját.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: