A Szentlélek által nyert élet

E HETI TANULMÁNYUNK: János 3:3—6; 15—17; Róma 8:6—11; Galata 5:16—25; Efézus 1:6—7; Kolossé 2:6

„A Lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet" (Jn 6:63).

„Krisztus azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének teljességével. A Lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme" (Ellen G. White: Jézus élete, 578. old.).

Micsoda nagyszerű gondolatok! Milyen nagy erővel és pontossággal nyilatkoztatják ki ezek a szavak, hogy mennyire fontos a Szentlélek újjáteremtő munkája! Mégis, mindig tudatában kell lennünk, hogy amint Jézus nem erőltette rá magát senkire, a Szentlélek sem teszi ezt soha! Naponta mellette kell döntenünk, hogy együttműködünk vele, különben nem tehet értünk sokat!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: