ÖRÖM ÉS BÉKESSÉG

Könnyű félreérteni azt a gondolatot, hogy az öröm és a békesség a Szentlélek gyümölcse (Gal 5:22—23). Világunk bűnös, mi is bűnös emberek vagyunk, mindannyian szenvedünk a bűn következményei — betegség, veszteség, elválás, félelem, aggodalom, bizonytalanság — miatt, és még folytathatnánk a sort. A keresztények sem mentesülnek a fájdalmas küzdelmektől, amelyek a bűnös világban gyötrik az embereket. Jézus szenvedett, és mi is szenvedünk.

Mivel azonban keresztények vagyunk, velünk valaminek mégis másként kell lennie. Sokan úgy gondolják, hogy a fájdalmat és a szenvedést a természet céltalan, vak erői okozzák, esetleg balszerencse, netalán gonosz lelkek haragja. Nekünk azonban napról napra abban a tudatban kell élnünk, hogy élő Istent szolgálunk, aki szeretetben is gazdag. Jól ismeri a helyzetünket, szeret, törődik velünk, számon tartja gondjainkat. Földi élete idején Őt sem kerülte el a baj (Ésa 53:3; Mk 15:15; Jn 11:35; Zsid 4:15; 1Pt 4:1). Ezért lehetünk biztosak benne: történjék bármi, ha hűségesek maradunk hozzá, még ha hibákat követünk is el, fogyatkozásaink is vannak, Isten akkor is szeret, és megígérte, hogy mindvégig velünk marad. Azt is mondta, hogy az örökkévalóságot mennyei boldogságban tölthetjük majd el. Ha ezt megértjük, olyan örömet és békességet lelünk, amely által el tudunk viselni bármilyen nehéz helyzetet, amibe belekerülünk.

De ne feledjük, az öröm és békesség mint a Lélek gyümölcse nem azt jelenti, hogy állandóan boldogságot érzünk. Az ad örömet és békét — még akkor is, ha éppen nem érzünk boldogságot, vagy ha a körülményeink nem mondhatóak rózsásnak —, hogy tudjuk: Isten mellettünk áll, és ígéri, történjék bármi, semmiképp nem hagy el.

Mit mondhatunk a következő szövegek alapján, miért legyen mindig öröm és béke — ha nem is mindig boldogság — a keresztény életében, függetlenül az adott körülményektől? Mt 6:31—32; Róm 8:28; Fil 4:11—13; 1Jn 4:8; Jel 21:4

Gondolkozzunk el az előző szövegeken (és más, idevágó igéken)! Ha ismerőseink közül valaki éppen nehézségekkel küzd, beszélgessünk vele az ígéretekről!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: