A Lélek gyümölcse

E HETI TANULMÁNYUNK: Ésaiás 53:3; János 3:16; 15:13; Róma 5:5; 1Korintus 13; Efézus 2:8; Filippi 4:11—13; 1János 3:16; 4:8

„A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény" (Gal 5:22—23).

Üdvösségünk egyedüli biztosítéka, amit kétezer éve Krisztus tett értünk a kereszten. Amint Péter fogalmazott: „Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképen azok is" (ApCsel 15:11). „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék" (Ef 2:8—9). Ellen G. White pedig ezt írta: „Nincs olyan pont, amellyel komolyabban kellene foglalkozni, gyakrabban kellene megismételni vagy határozottabban kellene mindenkinek a szívébe vésni, mint azt, hogy a bűnös ember az égvilágon semmilyen érdemet nem szerezhet magának még a legnagyszerűbb tettével sem. Az üdvösséget egyedül Jézus Krisztusba vetett hitünk által nyerhetjük el" (Ellen G. White: Faith and Works, 19. old.).

Az üdvösség ígéretét Jézus által elnyert keresztény nem élhet anélkül, hogy a Lélek gyümölcse meg ne teremjen benne (Mt 12:33) — ami nap mint nap azt mutatja be az életünkben, amit Krisztus értünk tett. Hirdethetünk minden szent igazságot, de csak az életünkben megmutatkozó gyümölcsök képesek bebizonyítani, hogy Krisztusban vagyunk.

A héten azt vizsgáljuk, milyen gyümölcsök ezek, és mit jelentenek az életünkben.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: