A Szentlélek keresztsége

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 2:37—38; 9:5—6; 1Korintus 12:1—13; 2Korintus 7:9—11; Galata 3:1—11; 5:5—6

„És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szentlélekkel" (Ef 5:18).

Az évszázadok során a keresztény egyházban rengeteget spekuláció és vita fogant a „Szentlélek keresztsége" kifejezés nyomán. A szentírási utalásokból világosan kitűnik, hogy ez az esemény kapcsolatban áll a Szentlélek munkájával az újjászületett ember életében. A Lélek késztetése nélkül senki sem születhet újjá, akivel pedig ez megtörtént, az átélte a Lélek keresztségét.

ApCsel 1:5-ben Jézus elmondta követőinek, hogy részesülnek majd a Szentlélek keresztségében. Tíz nappal később pedig a pünkösdi, látványos események nyilvánvalóan Jézus szavainak a beteljesedését jelentették (lásd ApCsel 2), amikor sokan elfogadták Krisztust, és a Messiás újjászületett követőivé lettek.

Egy dolog azonban egészen biztos: aki hittel és engedelmességgel átadja magát az Úr Jézus Krisztusnak, az már részesült a Szentlélek általi keresztségben. Ennek legjobb példája a szerető szívű és szeretetre méltó, önfeláldozó keresztény.

Ezen a héten elgondolkodunk az ígéretről, amely mindenkinek szól, aki átadja életét az Úr Jézus Krisztusnak.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: