JÉZUS ÍGÉRETE

Milyen ígéretet ismételt el Jézus a tanítványainak nem sokkal mennybemenetele előtt? Ma milyen reményt kelt bennünk ez az ígéret (Jn 14:16)?

Az a „kérem"-nek fordított szó, amelyet Jézus ebben a versben használ, János írásaiban általában olyan értelemben fordul elő, amikor valaki egy vele egyenrangú személytől kér valamit. Ez az első közvetlen ígéret, amelyet Jézus a tanítványainak adott a Szentlélek eljövetelére vonatkozóan. Itt kétségkívül pünkösd napjára utalt, pedig nem ekkor jelent meg először a Lélek a földön.

„A Lélek ezelőtt is a világban volt. A megváltási munka kezdetétől munkálkodott az emberek szívében, és befolyást gyakorolt gondolkodásukra. Miközben azonban Krisztus a földön volt, a tanítványok nem vágyakoztak más segítő után. Amíg Krisztus mennybemenetelével meg nem vonta tőlük jelenlétét, nem érezték, hogy szükségük lenne a Lélekre. Közvetlenül Krisztus mennybemenetele után azonban érezni kezdték, hogy szükségük lenne a Lélek segítségére. A Lélek azután meg is érkezett hozzájuk" (Ellen G. White: Jézus élete, 575. old.).

Mit mondanak a következő szövegek arról, milyen hatással volt a Szentlélek az emberek életére Krisztus eljövetelét megelőzően? 2Móz 31:3; 4Móz 11:25; 1Sám 10:6; Zsolt 51:12—13; Ez 36:25—27

Jn 20:22-ben az áll, hogy mielőtt Krisztus eltávozott volna tanítványaitól, „rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szentlelket". Másutt pedig így szólt: „És ímé én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét" (Lk 24:49). Az ajándékot a maga teljességében azonban csak mennybemenetele után kaphatták meg a tanítványok. Csak miután hittel és imádkozva egész lényüket a munkára szentelték, akkor részesülhettek a Szentlélek kitöltetésében. Úgy is mondhatnánk, hogy — bizonyos értelemben — ekkor a mennyei javak Krisztus követőinek birtokába kerültek. Más szóval, Krisztus megadta nekik ezt a csodálatos ígéretet, de az ajándék átvételére előbb fel kellett készülniük. Vajon ma másként volna mindez velünk? „Más vigasztaló"-nak (Jn 14:16) kellett eljönnie, hogy Jézus helyére lépjen. Egészen addig Jézus volt a tanítványaival, Ő segített rajtuk minden nehéz helyzetben. Ezután azonban valaki más vette át a helyét.

Fontos a Szentlélekért imádkozni — halljuk gyakran —, de mit is kell tennünk, hogy felkészüljünk befogadására?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: