MÉG NEM ADATOTT A LÉLEK

„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az őbenne hívők: mert még nem vala Szentlélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg" (Jn 7:37—39).

Mielőtt Jézus ezt mondta, a Lélek már galamb formájában leereszkedett rá. Számos ószövetségi igeszakasz utal arra, hogy a Szentlélek azt megelőzően is munkálkodott az emberiségért. Mire gondolhatott tehát János, amikor azt mondta, hogy „még nem vala Szentlélek"?

A Szentlélek azóta munkálkodik az emberekért, mióta a bűn felütötte a fejét világunkban, de a maga teljességében akkor még nem jött a földre. Ennek csak Jézus megdicsőülése után kellett megtörténnie (lásd: következő heti tanulmány).

Milyen ígéretet adott Jézus a tanítványainak, amikor közelgett annak az ideje, hogy elhagyja őket (Mt 28:20; ApCsel 1:4—5)? Mennyiben segít Jn 16:7 jobban megérteni Krisztus ígéretét, hogy velünk marad egészen a világ végéig?

Krisztus mennybemenetele után nem szegényebbek, inkább csak gazdagabbak lettek a tanítványok, a hívők. Földi élete során Jézus egyszerre csak egy földrajzi helyen lehetett. Amikor három tanítványával felment a hegyre, nem maradhatott együtt a többiekkel is, akiket a hegy lábánál hagyott. Csakúgy, mint mi, Ő is térbeli korlátok között élt. Ám a Szentlelket nem akadályozza az emberi létforma, nem korlátozza a tér. A mindenütt jelenvaló Léleknek nem szabnak határt az emberi test korlátai. A Szentlélekhez egyaránt fordulhat minden időben mindenki. Jézus éppen általa maradhat velünk egészen a világ végezetéig.

Olvassuk el újra a mai részt bevezető szövegeket! Ismerünk valakit, akiből „élő víznek folyamai" ömlöttek ránk? Mit mondhatunk el róla? Hogyan nyilvánulhatnának meg bennünk is még jobban e jó tulajdonságok?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: