Március 31.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: „Tudatában kell lennünk annak, hogy itt jár köztünk a Szentlélek, aki éppen olyan személy, mint Isten" (Ellen G. White: Evangelism, 616. old.).

„A Szentléleknek személyisége van, különben nem tehetne bizonyságot lelkünknek és lelkünkkel arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Istennek kell lennie, különben hogyan is kutathatná azokat a titkokat, amelyek Isten elméjében rejtőznek. »Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke (1Kor 2:11)«" (Ellen G. White: Evangelism, 617. old.).

„A gonosz hatalmának erejét kizárólag a Szentlélek, az Istenség harmadik személyének hatalma által lehet ellenőrzés alatt tartani. […] Együtt kell működnünk a három leghatalmasabb mennyei lénnyel: az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Akkor rajtunk keresztül fognak munkálkodni, Isten munkásaivá tesznek bennünket" (Ellen G. White: Evangelism, 617. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk a Szentlélekkel szerzett személyes tapasztalatainkról, arról, hogyan változtatta meg az életünket!

2. Nem könnyű megérteni az isteni hármasság gondolatát. Az emberi felfogás véges. Akkor miért akadályozná szükségképpen ez a korlát, hogy elhiggyük, amit a Biblia tanít a Szentháromság természetéről? Más szóval, valóban teljesen meg kell értenünk valamit ahhoz, hogy hinni tudjunk benne? Mivel indokolhatjuk válaszunkat?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: