ISTEN EGYSÉGE

„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal" (2Kor 13:13). „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében" (Mt 28:19).

Hogyan mutatnak rá ezek a versek a Szentlélek isteni természetére?

_______________________________________________________________

A keresztényeket sokszor vádolták, sőt néha még ma is vádolják azzal, hogy politeisták, azaz több istent imádnak. Hamis ez a vád, még ha bizonyos szempontból érthető is. Mi keresztények azt valljuk, hogy a Szentháromságot három személy alkotja, „akik egyek szándékukban, gondolatukban, jellemükben, de nem személyükben" (Ellen G. White: The Ministry of Healing, 422. old.). A keresztények nem három különálló istenben hisznek, hanem abban, hogy az egy Isten önmagát három személyben nyilatkoztatja ki, akik egymással tökéletes összhangban működnek.

Hogyan mutatja be Istent Mózes 5Móz 6:4-ben?

_______________________________________________________________

A szövegben használt „mi Istenünk" kifejezést fordíthatnánk „mi Isteneink"-nek is, hiszen a többes számú alakot használták a zsidók, miközben vallásukra az egy Istenben való hit a jellemző. Más szóval, erre az „egy" Istenre a főnév többes számával utaltak.

Az évszázadok során a teológusok sokat vitatkoztak arról, mi is lehet a jelentése, ill. jelentősége annak, hogy itt és a Szentírás más részein Isten neve többes számban szerepel. Zsidó és keresztény teológusok egyaránt amellett érveltek, hogy ez az Istenség több személyére utal. Mi, akik hiszünk Isten három személyben való megnyilvánulásában, ha nem is bizonyítékként, de a saját álláspontunk megerősítéseként értékelhetjük a többes számot. Ezen kívül van más, a Szentírásban található, még világosabb bizonyíték, amely alátámasztja Isten természetével kapcsolatos felfogásunkat.

Milyen reményt kelt a gondolat, hogy a Szentháromság mindhárom tagja részt vesz a megváltási tervben?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: