Mi látható az otthonodban?

E HETI TANULMÁNYUNK: Ésaiás 38; 39; 58:6–7, 10–12; 1Korinthus 7:12–15; Zsidók 6:12; 13:7; 1Péter 3:1–2; 3János 11

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket" (1Pt 2:9).

KULCSGONDOLAT: A keresztények családi élete erőteljes missziós eszköz lehet.

Azért mentek a babiloni követek Ezékiáshoz, Júda királyához, hogy saját fülükkel hallják csodálatos gyógyulásának történetét. Ezékiás örömmel vette a látogatást, és boldogan mutogatta minden vagyonát, fegyvertárát, az összes drága kincsét. A küldöttek távozása után Ézsaiás olyan kérdést tett fel neki, amely szíven ütötte: „Mit látának házadban?" (Ésa 39:4).

Micsoda kérdés! Képzeljük csak el, ha nekünk tették volna fel! Mit láttak az emberek a házunkban? Mit láttak a mennyei angyalok? Mit lát az, aki besétál az ajtónkon? Milyen levegő lengi körül lakóhelyünket? Érezhető az imádság illata? Kedvesség, nagylelkűség, szeretet levegője árad otthonunkban? Azt gondolja-e, aki tőlünk elmegy, hogy Jézus is az otthonunkban lakik? Isten elhagyta, hogy megpróbálja. Rendkívül fontos alkalom volt ez a látogatás, de semmi nem utal rá, hogy Ezékiás Isten tanácsát kérte volna akár imában, akár a próféta, akár a papok által. A nyilvánosságtól visszahúzódott a király, egyedül volt. Mintha egyre kevésbé gondolt volna arra, mit tett Isten a saját és népe életében. Talán az lehetett a történetíró szándéka, hogy bemutassa, milyen könnyen természetesnek vehetjük Isten áldását, és milyen könnyen önteltté válhatnak azok, akik Isten kegyelmében részesülnek! Segítsünk a gyerekeknek megismerni a hitet! Gyakran megfeledkezünk a gyerekekről, akik pedig könnyen elfogadhatnák az evangéliumot, ha beszélnénk nekik róla. Sok szülő tévesen úgy gondolja, hogy a gyerekek egyszerűen magukba szívják a család lelkiségét. Ezt azonban nem lehet természetesnek venni. Igaz, a gyerekek és a fiatalok tanulnak a példából, amit látnak, de Isten családjának fiatalabb tagjai igénylik, hogy figyelmünket is rájuk összpontosítsuk. Fontos, hogy személyesen vezessük őket Istenhez. 5Móz 6. határozottan kiemeli: külön figyelmet kell fordítani a hitbeli nevelés legeredményesebb formájára. Fontos, hogy a rendszeres egyéni és családi áhítatokat erősítsük otthon. Időt és komoly erőfeszítést nem sajnálva fáradozzunk a gyerekekért és a fiatalokért! Békében élni. Isten egyértelműen azt tanácsolja Igéjében: ha hitbeli kérdésekben nem is egységes a család, meg lehet találni a módját, hogy Krisztus békessége töltse be őket. Megvan a remény rá, hogy a család egységben maradjon, bizonyságát adva ezzel az evangélium diadalának a nehézségek között is. Ez is hozzájárul a nem hívő házasfél kényelméhez, akivel a hívő társa egy test.

Ajánljuk családi életünket Istennek, és kérjük a vezetését, hogy otthonunk dicsőséget szerezzen nevének!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: