Hívő családok

E HETI TANULMÁNYUNK: János 1:12–13; 3:7; Apostolok cselekedetei 10:1–28, 34–35; 1Korinthus 2:2; 1Thesszalonika 5:21–22; 1János 5:1

„Annakokáért mi is… kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült" (Zsid 12:1–2).

KULCSGONDOLAT: A családoknak számos kérdésben meg kell küzdeniük a társadalmi nyomással. Az evangélium ereje által ellenállhatnak minden nyomásnak. „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon" (Mt 24:14). Mi, akik a XXI. század elején élünk, saját szemünkkel láthatjuk ennek a próféciának a teljesedését, jobban, mint az előttünk élő nemzedékek. Természetesen, amint az evangélium új országokba, új kultúrákhoz is eljut, különféle szokásokkal, hagyományokkal találkozik. E szokások közül sok jól illeszkedik az Isten által közölt igazságokhoz, mások azonban éles ellentétben állhatnak azokkal.

A keresztény családoknak mindig mindenütt számítaniuk kell a társadalmi nyomásra kulturális környezettől függetlenül is. Az evangélium ereje azonban világosságot, vigaszt és erőt ad, hogy kiálljuk a próbát, és valóban hívő családokként élhessünk.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: