Tapasztalat Urunkkal, Jézus Krisztussal

Dr. Morris, Derek

Tartalom

ELŐSZÓ
I. Urunk és Megváltónk: Jézus Krisztus
Urunk és Megváltónk: Jézus Krisztus
SZÜKSÉGÜNK VAN A MEGVÁLTÓRA (Róma 3:9–26)
A MENNY LEGNAGYOBB AJÁNDÉKA (Lukács 1:26–38; János 1:1–18)
ISTEN TÖKÉLETES TERVE (Ézsaiás 53:3–7)
ELFOGADNI ISTEN KEGYELMÉT (1Korinthus 1:18–31)
URUNK JÉZUS KRISZTUS (Apostolok cselekedetei 9:1–19)
Július 1.
II. Jézus, az értékrendünk Ura
Jézus, az értékrendünk Ura
A FÖLD AZ ÚRÉ
AZ ÜDVÖZÍTŐ ISTEN
KRISZTUS PÉLDÁJA
NAPIRENDÜNK ELSŐ PONTJA (Lukács 6:46)
JÉZUSSAL KEZDJÜK NAPJAINKAT (Márk 1:35; Zsoltár 5:1–3)!
Július 8.
III. Jézus, a gondolataink Ura
Jézus, a gondolataink Ura
A GONDOLATOK HATALMA
„FOGLYUL EJTVÉN MINDEN GONDOLATOT" (2Korinthus 10:3–5)
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJÜNK (Kolossé 3:1–2)!
MEGSZENTELT KÉPZELET (Róma 12:1–2)
KÜLÖNBÖZŐ HATÁSOK
Július 15.
IV. Jézus, a vágyaink Ura
Jézus, a vágyaink Ura
TEST ÉS LÉLEK
A TEREMTÉS
A BUKÁS
AZ EGYEDÜLLÉT IDEJE
BEHÓDOLNI
Július 22.
V. Jézus, a szavaink Ura
Jézus, a szavaink Ura
SZAVAINK ISTENT DICSŐÍTSÉK!
KEGYELEMMEL SZÓLNI (Kolossé 4:6)
„AZ IGAZSÁGOT KÖVETVÉN SZERETETBEN" (Efézus 4:15)
A LÉLEK EREJÉVEL SZÓLNI (Apostolok cselekedetei 1:8; 1Korinthus 2:1–5)
ROMLOTT BESZÉD (Efézus 4:29)!
Július 29.
VI. Jézus, az imáink Ura
Jézus, az imáink Ura
IMÁDKOZZUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ!
IMÁDSÁG JÉZUS NEVÉBEN
AZ ATYA AKARATA SZERINT VALÓ IMÁDSÁG (János 6:38; Márk 14:36; 1János 5:14–15)
IMÁDSÁG MÁSOKÉRT
PÉLDAMUTATÓ IMÁK
Augusztus 5.
VII. Jézus, a kapcsolataink Ura
Jézus, a kapcsolataink Ura
ISTEN A KAPCSOLATAINK URA
KAPCSOLATUNK ISTENNEL
ISTEN AJÁNDÉKA A HÁZASSÁG (Efézus 5:22–33)
A CSALÁD ISTEN AJÁNDÉKA
ISTEN AJÁNDÉKA A KÖZÖSSÉG (Apostolok cselekedetei 2:41–47)
Augusztus 12.
VIII. Jézus, minden kincsünk Ura
Jézus, minden kincsünk Ura
HÁLÁT ADNI MINDEN JÓ ÉS TÖKÉLETES AJÁNDÉKÉRT (Jakab 1:16–17)
HŰSÉGES TIZEDFIZETÉS
KINCSEKET GYŰJTENI A MENNYBEN (Máté 6:19–21)
A HŰSÉGES SZOLGA (Máté 24:45–51)
MEGELÉGEDETTSÉG
Augusztus 19.
IX. Jézus, testünk templomának Ura
Jézus, testünk templomának Ura
„MINDEN ŐÁLTALA LETT" (János 1:1–3)
MEGVÁLTVA!
A SZENTLÉLEK TEMPLOMA (1Korithus 6:19–20)
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉLNI (1Korinthus 10:31)
SHALOM!
Augusztus 26.
X. Jézus, a munkánk Ura
Jézus, a munkánk Ura
A MUNKA AJÁNDÉKA AZ ÉDENBEN (1Mózes 1:27–28; 2:15)
A MUNKA NEHÉZSÉGE A BŰNESET UTÁN (1Mózes 3:17–19)
AZ EREDMÉNYES MUNKA (2Thesszalonika 3:6–12)
MÁSOK ÁLDÁSÁRA ÉLNI
NE VÁRJUK TÉTLENÜL JÉZUS VISSZAJÖVETELÉT (Máté 25:14–30)!
Szeptember 2.
XI. Jézus, istentiszteletünk Ura
Jézus, istentiszteletünk Ura
KIT IMÁDUNK?
ISTEN DICSŐÍTÉSE ÉS A SZOMBAT
ISTENTISZTELETÜNK LÉNYEGE
ISTENTISZTELETÜNK MÓDJA
ISTENTISZTELETÜNK HATÁSA
Szeptember 9.
XII. Jézus, szolgálatunk Ura
Jézus, szolgálatunk Ura
JÉZUS PÉLDÁJA (János 13:1–15)
A LEGFONTOSABB SZOLGÁLAT
A SZOLGÁLAT KÜLÖNFÉLE MÓDJAi
A SZOLGÁLAT PÉLDÁI
A SZOLGÁLAT TÉVÚTJA (Lukács 10:38–42)
Szeptember 16.
XIII. Királyok Királya, uraknak Ura
Királyok Királya, uraknak Ura
VISSZAJÖN JÉZUS (János 14:1–3; Apostolok cselekedetei 1:9–11)
KRISZTUS VISSZAJÖVETELE
KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK IDEJE
KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉNEK HATÁSA
MINDENKI MEGVALLJA
Szeptember 23.
2005. 3. negyedév

Tapasztalat Urunkkal, Jézus Krisztussal

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: