Előszó Jézus – Márk szemével

Egy izgalmas utazás kezdetén állunk, amely a Szent Földre, pontosabban Galileába vezet. János Márk vezetésével haladunk végig a föld legnagyszerűbb embere, Jézus Krisztus nyomdokain, aki életét áldozta megváltásunkért.

Jézus élete, szolgálata és halála rendkívüli volt, hatása örökérvényű, ezért nincs is olyan beszámoló, amely igazán be tudná mutatni azt. A Bibliában négy evangéliumot találunk, de még e négy együtt sem képes magába foglalni mindazt, amit Jézus lényéről, szavairól, tetteiről és a világ iránti szeretetéről el kellene mondani. János evangélista ezért zárja feljegyzéseit ezekkel a szavakkal: „De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának" (Jn 21:25). Ez bizony hihetetlen terjedelmű könyv lenne.

Mind a négy evangéliumot – Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát – más időben írták, és eleinte egymástól függetlenül terjesztették. Sok tudós véli úgy, hogy Márk evangéliuma született meg először, ami ugyan lehetséges, mégsem lehet teljes bizonyossággal állítani.

Ez azonban nem számít, legalábbis az igazság őszinte keresőinek nem. A lényeg, hogy mindegyik evangéliumot a Szentlélek ihlette, és együttesen tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról, és arról, amit a világért tett.

Mivel a Biblia minden szerzője megőrizte egyéniségét, miközben az ihletett beszámolót írta, mind a négy evangéliumban megfigyelhetünk nézőpont- és hangsúlybeli eltéréseket. Ezt az Úr akarta így, és ily módon munkálkodik a Szentlélek is. E nézőpontbeli különbözőség egyáltalán nem teszi kérdésessé az evangélium ihletettségét, éppen ellenkezőleg: megerősíti azt. Isten így akar különböző embereket elérni, hiszen mindnyájunkhoz szólni kíván, akik oly különbözőek vagyunk.

„Minden fának sajátos jellemzői vannak, és a levelek között aligha találnánk két egyformát. Éppen ez a változatosság teszi a fát tökéletessé. Feltehetnénk a kérdést: miért kellett Máténak, Márknak, Lukácsnak és Jánosnak az evangéliumokban – valamint az Újszövetség más íróinak – ugyanazokról a dolgokról szólni?

Az Úr a saját terve szerint küldte el Igéjét. Számos író szavaival szólt hozzánk, akiknek külön egyénisége volt. Ez szembetűnő még akkor is, ha a történelemnek ugyanarról a szakaszáról szóltak" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. kötet, 20–21. old.).

Márk evangéliuma a legrövidebb a négy beszámoló közül. Máté nagy tanítóként mutatja be Jézust, Lukács azt emeli ki, hogyan gondoskodott a Messiás a társadalom peremén élőkről. János inkább Jézusnak a különböző emberekkel folytatott magánbeszélgetéseire összpontosít, Márk pedig úgy mutatja be Jézust, mint a tettek emberét. Beszámolója tömör, magával ragadó, élénk, színes, dinamikus. Márk evangéliumában úgy áll előttünk Jézus, mint az ember, akinek küldetése van, és kétségünk sem lehet afelől, hogy el is végzi, amit vállalt.

Márk evangéliumának egyszerű a felépítése:

A. Bevezetés (1:1–13)

B. Szolgálat Galileában (1:14–8:26)

C. A szenvedés árnyéka (8:27–10:52)

D. A szolgálat befejezése Jeruzsálemben (11:1–12:37)

E. Krisztus szenvedése és feltámadása (14:1–16:20)

Mégse tévesszen meg ez az egyszerűség! Jézus is egyszerű, ám igen jelentős történeteket mondott el, és Márk ezt a példát követte. Miközben magvas beszámolóját olvassuk, a Szentlélek munkálkodik szívünkben, és egész életünk megváltozhat.

Csatlakozzunk tehát Márkhoz, aki Jézus földi útján kalauzol végig! Beszámolóját nyomon követve tanulmányozzuk az izgalmas történeteket, és így a régi idők tanítványaihoz hasonlóan mi is Jézussal járhatunk az egész negyedéven át.

Az evangéliumot János Márk írta, tanulmányainknak írója Jézus egy másik, mai tanítványa, aki hosszú évek óta erősíti közösségünket, dr. William Johnsson, az Adventist Review szerkesztője, sokat publikáló író, az Újtestamentum szakértője. Márk evangéliumának ismertetése közben megosztja velünk a Szentlélek által ihletett gondolatait is.

Clifford R. Goldstein

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: