JÉZUS MEGJELENT TANÍTVÁNYAINAK (Márk 16:12–18)

Jézus nemcsak az evangéliumi beszámolók főszereplőinek jelent meg, hanem olyanoknak is, akikről nem is tudnánk semmit, ha az Úr nem választja ki őket, hogy megjelenjen nekik. Ez újabb példa arra, hogy Jézus minden tanítványára odafigyelt, akár közismert vezető volt, akár nem.

Kik voltak azok, akiknek Jézus útközben jelent meg (Mk 16:12–13)? Olvassuk el a történet részletesebb leírását is Lk 24:13–32-ben! Milyen tanulságot vonhatunk le ebből?

Kiknek jelent még meg a feltámadt Úr (Mt 28:16–17; Mk 16:14; Lk 24:33–49; Jn 20:19–29; 21:1–3; 1Kor 15:4–8)?

Az evangélium írói mind utalnak valamire Jézus megjelenéseivel kapcsolatban, amelyekről a többiek nem írnak. A négy beszámoló azonban pontosan egybevág, és megerősíti egymást, csodálatos bizonyságát adva annak, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból. Csak kisebb részletekben van eltérés, mint ahogy ez előfordul több szemtanú beszámolójánál. Az események pontos sorrendjében nem lehetünk biztosak, abban azonban igen, hogy a feltámadt Úr megjelent az alábbi személyeknek:

A. Mária Magdalénának (Mk 16:9; Jn 20:15–17)

B. Más asszonyoknak, miután azok elhagyták a sírt (Mt 28:9–10)

C. Péternek az emmausi út előtt (Lk 24:34; 1Kor 15:5)

D. Két tanítványnak az Emmausba vezető úton (Mk 16:12; Lk 24:13–32) A feltámadás napja után Jézus megjelent még:

E. A felházban a tanítványoknak (Mk 16:14; Jn 20:19–24), amikor Tamás nem volt velük.

F. Egy héttel később a felházban a tizenegy tanítványnak, akkor már Tamás is köztük volt (Jn 20:26–29)

G. Hét tanítványnak, akik a Galileai-tengeren halásztak (Jn 21:1–3)

H. Kb. 500 embernek (1Kor 15:6)

I. Jakabnak (1Kor 15:7)

J. Mennybemenetele előtt a tizenegy tanítványnak (Mk 16:19–20; Lk 24:50–52; ApCsel 1:4–12)

Figyeljük meg, milyen sokszor, sok helyen és sok embernek jelent meg Jézus! Mit árul ez el feltámadásának bizonyosságáról? Milyen bizonyosságot adott Isten, hogy hitünket erősítse? Hogyan erősítik nem csak a feltámadásba, de a megváltási tervbe vetett hitünket is ezek a beszámolók?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: