JÉZUS TEMETÉSE (Márk 15:42–47)

A Szentírás megjövendölte Isten szolgájáról: „És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után" (Ésa 53:9). Jézus szegény volt, akinek egyetlen értékes tulajdona volt a varrás nélkül készült köntös, amelyre a katonák sorsot vetettek (Jn 19:23–24). Senki nem gondolta volna, hogy egy gazdag ember sírjába temetik el, mégis így történt. A zsidók Nagytanácsának, a Szanhedrinnek két tagja Jézus halála után nyíltan kiállt Jézus mellett. Márk Arimátiai Józsefet említi, de János evangéliumából tudjuk, hogy Józseffel tartott Nikodémus is, aki annak idején az éj leple alatt, titokban beszélt Jézussal (Jn 19:38–42).

1Kor 15:3–4 versében Pál apostol idézi az evangélium egyik első szövegét, amelyben szerepel az „eltemettetett" szó is. Miért tartották fontosnak az őskeresztények, hogy megemlítsék Jézus temetését?

Az Újszövetségből szinte árad a bizonyosság, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az Apostolok cselekedeteiben feljegyzett prédikációkban is két állítás hangzik újra és újra: Krisztus feltámadt, és tanítványaira kitöltötte Szentlelkét. 1Kor 15:3-ban az evangélium már a kezdetektől fogva három tényt kapcsol össze: 1) Krisztus meghalt bűneinkért; 2) eltemették; 3) feltámadt a halálból.

Jézus temetése tehát nem jelentéktelen dolog. Arra mutat rá, hogy Jézus valóban meghalt, nem csak elájult, ahogy egyesek hitetlenkedve állították. A feltámadás ezért olyan nagy csoda. Csak Krisztus halálával összefüggésben érthetjük meg feltámadásának jelentőségét.

Olvassuk el a következő igéket! Mit hangsúlyoznak, és fontos-e ez hitünk szempontjából (3Móz 17:11; Mt 26:28; Jn 19:40; Róm 5:6–8; 6:4; 1Kor 5:7)?

A Biblia mondanivalója egyértelmű: Krisztus meghalt bűneinkért, és halála a megváltási terv nagyon fontos része. Enélkül nem lenne engesztelés, nem lenne megváltás, nem lenne örök élet azok számára, akik egyébként örökre elvesznének. Ennyire fontos számunkra és jövőnk szempontjából Krisztus halála. Krisztus halála a biztosítéka annak, hogy nem kell elszenvednünk a második halált.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: