Június 10.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Olvassuk el Jézus elárulásának és elfogásának párhuzamos beszámolóit (Mt 26:1–56, 69–75; Lk 22:1–62; Jn 13; 18:1–11)! Olvassuk el Ellen G. White: Jézus élete című könyvéből A szolgák szolgája (548–558. old.), Az én emlékezetemre (559–568. old.), Gecsemáné (590–601. old.) és Júdás (619–627. old.) című fejezeteit!

„Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, amelynek el kellett döntenie a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meghatározott és elrendelt pohár kiivását. Még nem volt túl késő… Vajon Isten Fia kiissza-e a megaláztatás és a haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan elszenvedi-e a bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst? A szavak remegve hagyták el Jézus halovány ajkait: »Atyám, ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.«

Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonul a világ Megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniök, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét. Látja a bűn hatalmát. Az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig hatolnak. Látja a világ fenyegető végzetét, és meghozta döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe kerül ez neki!" (Jézus élete, 596. old.)

MEGBESZÉLENDŐ KÉRDÉSEK:

Gondolkozzunk még azon, hogy Krisztus nem iszik a szőlőtő terméséből addig, míg mindannyian ott nem leszünk Vele az országában! Mit árul ez el Isten jelleméről? Soroljunk fel néhány példát arra, hogy az ember nem tesz addig valamit, amíg valaki más is meg tudja azt tenni vele együtt (pl. Uriás nem akarta a feleségével tölteni az éjszakát, amíg a serege a csatában volt; lásd: 2Sám 11:11)! Mit akart ezzel Jézus kifejezni?

ÖSSZEFOGLALÁS: Jézus elérkezett földi életének utolsó perceihez. Az örökkévalóságban kigondolt terv most közeledik csúcspontjához. Jézus egyedül, rendíthetetlenül állt, amikor mindenki más elfordult tőle. A világ sorsa függött tettétől.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: