JERUZSÁLEM ELESTE (Márk 13:11–19)

A mai szakaszban néhány rész vonatkozik Krisztus minden időben élő tanítványaira, bizonyos részek azonban csak Jeruzsálem elestére utalnak.

Mi volt az a Jeruzsálem közelgő pusztulására utaló jel, amire Krisztus követőinek figyelniük kellett (Mk 13:14; lásd még: Mt 24:15; Lk 21:20)?

Jézus beszélt a pusztító utálatosságról, amiről Dániel próféta is szólt. Ez utalás Dán 9:27-re, ahol a próféta évszázadokkal korábban megjövendölte, hogy a rómaiak elpusztítják majd Jeruzsálemet. Jézus itt mondta el, hogy erre vonatkozott a jövendölés.

A keresztények komolyan is vették Jézus szavait. Amikor a viharfelhők gyülekeztek, és a római seregek Kr. u. 67–70. között támadták Jeruzsálemet, a hívők készen álltak. Jézus figyelmeztette őket, hogy amikor eljön a menekülés ideje, ne késlekedjenek, ők pedig hallgattak rá. De hogyan tudták elhagyni az idegen katonákkal körülkerített várost?

Josephus Flavius, a zsidó történetíró, aki túlélte Jeruzsálem ostromát, magyarázattal szolgált erre: „Josephus azt írja A zsidó háború című művében (vi. 9.3 [420]), hogy a város ostroma alatt és utána több mint egymillióan vesztették életüket, 97000 ember pedig fogságba került. A rómaiak azonban egyszer váratlanul visszavonták az ostromgyűrűt Jeruzsálem körül, ekkor az összes keresztény elmenekült, és azt mondják, egy sem halt meg közülük. Pella városában húzták meg magukat, a Jordán folyó keleti partján, csaknem 30 km-re... délre a Galileai-tengertől.

Josephus szerint a római seregek parancsnoka, Titus bevallotta, hogy sem seregei, sem a faltörő gépezetek nem tudták volna lerombolni Jeruzsálem falait, ha Isten maga nem akarta volna azt. A város makacs védekezése annyira feldühítette a római katonákat, hogy amikor végül beléptek oda, bosszúvágyuk nem ismert határokat" (The SDA Bible Commentary, 5. köt. 499. old.).

Jeruzsálem ostroma a történelem egyik legkegyetlenebb pusztítása volt. Asszonyok, gyermekek és csecsemők haltak éhen. Családok tagjai egy-egy morzsa ételért, legyen az akár a galambok ürüléke is, képesek voltak megölni egymást. Isten mindezt előre tudta, ahogy azt Dániel és Jézus próféciája is mutatja. Hogyan magyarázhatnánk meg valakinek, aki nem keresztény, hogy miért engedte meg mindezt a szerető Isten, aki előre tudta, mi fog bekövetkezni? Hogyan tudjuk mi magunk összeegyeztetni, hogy hiszünk a szerető, mindenható Istenben, amikor ilyen rettenetes tragédiák történnek?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: