Jövendölés a végidőről

„De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között" (Mk 13:10).

AZ APOKALIPSZIS NÉPE. Mi adventisták az apokalipszis népe vagyunk, azaz hisszük, hogy a világ nem egyre jobb és jobb lesz, hanem hirtelen drámai véget ér. Nem atomháború, nem az űrből becsapódó meteor, nem is ember okozta vagy természeti csapás semmisíti majd meg a földet, hanem Jézus vet véget a bűn történelmének. Az Úr visszatér hatalommal és dicsőséggel, és akkor megszűnik a jelenlegi világrend. Jelenések 20. fejezetének jövendölése szerint a megadott időben, az ezer év végén Isten új eget és új földet teremt népe örök otthonául.

Az adventista név is arra utal, hogy hiszünk Jézus második eljövetelében. Azért nevezzük így magunkat, mert Jézus is „adventista" volt. A héten tanulmányozott bibliai szakasz, a párhuzamos igehelyekkel együtt (Mt 24; Lk 21), vázlatos képet ad a jövőről, Jézus korától egészen az Úr második eljöveteléig. Jézus Krisztus szól itt hozzánk!

A HÉT FŐBB KÉRDÉSEI: Milyen összefüggésben hangzott el Krisztus beszéde a világ végéről? Mi ad reményt a nem sok jót sejtető szavak után? Mennyire illik a mai korra az, ahogy Jézus a világ állapotát látta az eljövetelét közvetlenül megelőző időben?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: