A LEGNAGYOBB PARANCSOLAT (Márk 12:28–34)

Olvassuk el figyelmesen Mk 12:28–34 verseit, és imádkozzunk, majd olvassuk el az alábbi idézetet Ellen White-tól: „Krisztus válaszának bölcsessége meggyőzte az írástudót. Tudta, hogy a zsidó vallás inkább a külső ceremóniákból áll, mint a belső kegyességből. Volt némi fogalma a puszta ceremoniális áldozatok értéktelenségéről és a hit nélkül történő vérontás értelmetlenségéről. Az Isten iránti szeretet és engedelmesség, az emberek iránti önzetlen megbecsülés ezeknél a rítusoknál értékesebbnek tűnt szemében. Ennek a férfinak a készsége, amivel elismerte Krisztus gondolkodásmódjának helyességét, határozott és azonnali válasza a nép előtt, merőben más lelkületet igazolt, mint a papoké és a főembereké. Jézus szíve megindult ennek az őszinte írástudónak a láttán, aki merte vállalni a papok rosszallását és a főemberek fenyegetését: elmondta szívének meggyőződését. »Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától«" (Ellen G. White: Jézus élete, 512. old.).

Jézus szavai, az írástudó válasza és Ellen White véleménye alapján foglaljuk össze, mit jelent ma, a XXI. században szeretni Istent és az embert! Milyen gyakorlati jeleit adhatjuk szeretetünknek? Mikor önámítás azt mondani, hogy szeretjük Istent és a többi embert? Min kell változtatnunk az életünkben annak érdekében, hogy jobban tudjunk engedelmeskedni ezeknek a parancsolatoknak?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: