JÉZUS KERESZTJE ÉS A MIÉNK (Márk 8:31–9:1)

Mi, akik évszázadokkal a kereszt utáni időben élünk, hitünk alapel-vének tekintjük, hogy Krisztus, a Messiás szenvedett és meghalt értünk. Próbáljuk meg mégis beleélni magunkat Péter és a tanítványok helyébe, akiknek teljesen más elképzelésük volt a Messiásról! Hogyan fogadta Péter és a többi tanítvány azt a gondolatot, hogy Jézusnak szenvednie kell (Mk 8:31–33)? Mit gondolsz, miért vélekedtek így? Lehetett-e személyes vagy önző oka válaszuknak?

______________________________________________________________________________________________________________________________

„Heves tiltakozásuk is arra utal, hogy sokkal többről volt itt szó, mint a megértésről; nem pusztán arról, hogy nem tudták felfogni, amit Jézus mondott. A tanítványok nem akarták, hogy Jézus szenvedjen. Mégpedig azért nem, mert az ember természetével ellentétes, hogy egy szenvedő Messiás követője legyen, nem pedig azé, aki minden erőfeszítés nélkül látványos győzelmeket arat. Általa nem válhatnak híressé, és ez sérti a bűnös ember büszkeségét. Hétköznapi mércével mérve a Messiás szenvedésének és halálának egyébként sincs értelme. Ezen kívül, ha valóban Isten akarata, hogy a Messiásnak szenvednie kell, akkor talán a követőinek is hasonló sorsot kell elszenvedniük – amitől szintén visszariad az emberi természet. A tanítványok a lehető legvilágosabban bemutatták valódi énjüket azzal, ahogy Jézus próféciáját fogadták. Bizonyították, hogy gondolataikat és akaratukat az evilági, a megtéretlen, testi gondolkodású emberek mércéjéhez szabták, nem az Isten szerint gondolkoznak, hanem az emberek szerint (33. vers – új prot. ford.) (D. E. Nineham: The Gospel of St. Mark [England: Penguin Books, Ltd. 1963.], 226. old.).

Mit jelent felvenni a keresztet és követni Jézust? Mit ért Jézus azon, hogy meg kell tagadnunk önmagunkat és el kell veszítenünk életünket (Lásd: Mk 8:34–37)? A legtöbb ember igen kellemetlennek találja ezeket a fogalmakat. Miért?

Olvasssuk el ezzel összefüggésben Gal 2:19–20 verseit! Hogyan élhettük át azt, amiről Pál itt beszél, ha már elfogadtuk Krisztust? Vajon milyen példákat találhatnánk ezekre az alapelvre a saját életünkben? Mit árulna el keresztényi életünkről, ha semmit sem találunk?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: