Jövendölés Jézus szenvedéséről

„A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem" (Mk 8:34).

HALÁLRA SZÜLETETT. Hívők és kétkedők évszázadokon át sokat vitatkoztak Jézusról, de egy dologban egyetértenek, mégpedig abban, hogy római kereszten halt meg. A keresztények sosem próbálták tagadni a keresztet. Nem jöttek zavarba miatta, éppen ellenkezőleg. Pál apostol szavai tükrözik leginkább a hívők viszonyát a kereszthez: „Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak."

Pál és a többi hívő számára a kereszt nem a jogtalan büntetés eszköze, hanem a világ megmentéséért hozott isteni terv része. A kereszt szükséges és nélkülözhetetlen volt, Jézus valóban halálra született. Élete lenyűgöző példa és bizonyságtétel, mégis halála és csakis a halála az, ami örökre megoldja a bűn és a gonoszság problémáját.

A HÉT FŐBB KÉRDÉSEI: Mivel magyarázhatjuk, ahogy Jézus a kananeus asszonnyal beszélt? Mit tett Jézus azért, hogy tanítványai megszabaduljanak előítéleteiktől? Mit jelent felvenni a keresztet?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: