Összecsapás Galileában

„Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek" (Mk 6:50).

VILÁGOSSÁG A SÖTÉTSÉGBEN. „…de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök" (Ésa 9:1–2). Jézus teljesítette ezt a próféciát. Eljött ahhoz a néphez, amelyet megtört a bűn, a betegség, a tudatlanság, a szegénység, és üdvösséget, gyógyulást, új életet hozott nekik.

Jézus hatalmas tömegeket vonzott Galileában. Személye és munkája egy ideig nagy feltűnést keltett, de a viharfelhők már kezdtek gyülekezni felette. A mozgalom kritikus pontjához érkezett, amikor Jézus 5000 embert vendégelt meg. A lelkesedés tetőpontjára hágott, amikor az emberek királlyá akarták tenni, de Jézus elutasította az ajánlatot. Ebbéli csalódottságukban sokan elfordultak tőle. A Jézusra váró események baljós előjeleként Márk beszámol Keresztelő János sorsáról, aki szintén népszerű volt egy ideig. „Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit" (Mk 6:5). Názáret lakosai úgy gondolták, mindent tudnak Jézusról; látták, hogyan nőtt fel, ismerték szüleit, fivéreit és lánytestvéreit. Úgy gondolták, hogy nincs benne semmi különös, csak egy a sok közül. Azt hitték, ismerik Őt, pedig nem így volt.

A HÉT FŐBB KÉRDÉSEI: Miért nem fogadták el Jézust Názáretben? Milyen párhuzamokat találhatunk Heródes és Pilátus tettei között? Miért kezdtek egyre többen elfordulni Jézustól? Miért bírálta olyan élesen Jézus korának számos vallási hagyományát?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: