JÉZUS ANYJA ÉS TESTVÉREI

Földi szolgálata során Jézus nem kapott támogatást saját családjától. János, a szeretett tanítvány egyszerűen fogalmaz: „Mert az ő atyjafiai sem hivének benne" (Jn 7:5). Édesanyja, Mária szíve mélyén ott őrizte a gyermeke születésének és kicsi korának eseményeit (Lk 2:19, 51), mégsem fogta fel teljesen, milyen küldetéssel jött Jézus, a Messiás a földre.

Mit akartak tenni Jézus rokonai, amikor látták, mekkora tömeg veszi körül, és még evésre is alig marad ideje (Mk 3:20–21)?

Az új protestáns fordítás így adja vissza Mk 3:21 versét: „Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van". Talán azok a vádak sértették őket, hogy az ördöggel volna szövetségben. De a legnagyobb problémát az okozhatta, hogy a vallási vezetők nem voltak hajlandók elfogadni Jézust, noha ők éppen azt várták tőlük, hogy felkarolják mint Izrael szabadítóját, aki megmenti népüket a gyűlölt rómaiaktól.

Elemezzük, mit mondott Jézus, amikor hírt kapott, hogy Mária és a testvérei a ház előtt állnak és őt keresik! Igaz lenne, hogy Jézus nem törődött földi családja tagjaival? Mit értett azon, amikor azt mondta, hogy: „aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám" (Mk 3:31–34; lásd még: 5Móz 30:20; Mt 7:21; Jn 15:14; 1Jn 5:3)?

Másutt Márk megnevezi Jézus testvéreit: Jakabot, Józsefet, Júdást és Simont. Azt is elmondja, hogy lánytestvérei is voltak (Mk 6:3). Józsefet, Mária férjét nem említi az író e történet kapcsán. Jézus fiútestvérei itt és más alkalommal is úgy viselkedtek Jézussal, mint öccsükkel: megmondták neki, mit tegyen, irányítani akarták. Ez azt jelzi, hogy József korábban már házas volt, majd megözvegyült, és így vette el Máriát feleségül. Feltételezhetjük, hogy amikor Jézus elkezdte szolgálatát, József már nem élt, ezért nem esett szó róla.

Feltámadása után családja tagjai már másként tekintettek Jézusra. Testvéreiről azt tudjuk meg a Bibliából, hogy pünkösdkor a hívők között voltak (ApCsel 1:14), Pál pedig „apostolnak" nevezi Jakabot, az Úr testvérét (Gal 1:19).

Hogyan segíthetünk annak, akinek hite miatt problémái vannak családtagjaival? Milyen bátorítást találhatunk a mai tanulmányban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: