A TIZENKÉT APOSTOL (Márk 3:7–19)

Ez a tanulmány Jézus szolgálatának kiteljesedésével foglalkozik. Korábban elhívott egyeseket, hogy kövessék Őt, vagyis legyenek tanítványai. Ahogy hírneve növekedett és Galilea tájait járta, követőinek száma is gyarapodott. Eljött az ideje, hogy különleges munkára hívjon el néhány embert a sokaságból.

Mk 3:7–14 rövid, de annál élénkebb képet fest arról, milyen erős volt Jézus mozgalma Galileában ebben az időben. Mit mondanak ezek az igék Krisztus népszerűségéről? Miért hívott el egyeseket arra, hogy vele munkálkodjanak?

Népszerűségének csúcsán Jézus visszavonult a tömegtől, a hegyoldalra ment. Lukács fontos részletet árul el erről az alkalomról: a Mester imával töltötte az éjszakát (Lk 6:12). Jézus komoly döntés előtt állt, és szokása szerint Atyja tanácsát kérte.

Milyen két célja volt Jézusnak azzal, hogy tizenkét embert hívott el apostolának (Mk 3:13–19)? Milyen tágabb célt akart még ezzel elérni (Lásd: Mk 16:15; Mt 10:5–15)?

Az apostol jelentése: aki elküldetett. Jézus elküldte prédikálni és démonokat kiűzni a tizenkettőt. Arra választotta ki őket, hogy társai legyenek a szolgálatában, majd Atyjához való visszatérése után ők folytassák munkáját. Mielőtt azonban elküldené őket, egy ideig még vele kell lenniük, hogy megfigyeljék módszereit, és jellemük is hasonuljon Mesterükéhez.

Ez a tizenkét ember különbözött egymástól. Volt közöttük halász, vámszedő és egy zelóta, aki olyan hazafias párt tagja volt, amely az erőszak alkalmazásától sem riadt vissza. A vakmerő, lobbanékony Simon Péternek még sokat kellett tanulnia. Jakabot és Jánost is a hirtelen indulat jellemezte. Aztán ott volt Iskáriótes Júdás, aki később elárulta Jézust.

Olyan sok művelt, ékesen szóló, tudós, gazdag ember élt Izraelben, akikből látszólag sokkal jobb magot képezhetett volna Jézus új mozgalma számára, mégis őket választotta. Milyen tanulságok rejlenek ebben azzal kapcsolatban, hogyan ítéljük meg mások 1) látható jellemvonásait; 2) lelki fejlődésének lehetőségét; illetve azt, hogy 3) a szolgálatban résztvevők jellemének mely tulajdonságai fontosak?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: