A MEGSZÁRADT KEZŰ EMBER

Olvassuk el Mk 3:1–6 verseit! Miért akarták a vezetők megölni Jézust? Azért, mert szombaton gyógyított, vagy volt más is a háttérben? Talán úgy érezték, hogy nagyobb dolog forog kockán? Lásd még: Jn 11:48; ApCsel 17:6.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Jézus ellenségei még az istentisztelet és az Isten dolgairól való elmélkedés napján, szombaton sem tudták elterelni gondolataikat Jézusról. Ahelyett, hogy befogadták volna szívükbe áldásait, amelyeket az Úr akart nekik adni a Szentírás olvasása, az ima és a testvéri közösség által, állandóan Jézust lesték, remélve, hogy találnak benne valamit, ami bizonyítja, hogy szombatrontó; közben ők maguk törték meg a szombatot – a szívükben.

Márk leírta, hogy Jézust elszomorította szívük keménysége. Nem amiatt volt kemény a szívük, amit a szombat megtartásával kapcsolatban hittek, hanem a Jézushoz való viszonyulásuk miatt. Meggyőződésük volt, hogy ez a tanító veszélyezteti hatalmukat, vallásukat és a népre gyakorolt politikai befolyásukat. Ezért gyűlölték annyira. Természetesen nem mondhatták el mindezt fennhangon, ezért kerestek kifogásokat, bármit, hogy vádolhassák Jézust, és gyengíthessék befolyását. Elvakította őket a félelem, hogy elveszítik hatalmukat. Ahelyett, hogy örültek volna a gyógyítás csodáin keresztül megnyilvánuló isteni hatalom láttán, Krisztust vádolták szombatrontással.

Olvassuk el Mk 3:4 versét! Miért nem válaszoltak Krisztus kérdésére az írástudók és farizeusok? Mit árult el hallgatásuk igazi szándékukról?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Félelmetes az a képességünk, ahogy a kegyesség és a szentség leplével palástolni tudjuk igazi szándékainkat. Ebben az az igazán rémítő, hogy nem csak mások előtt, hanem önmagunk előtt is álcázunk dolgokat. Hogyan győződhetünk meg róla, hogy vallási téren indítékaink tiszták, vagy mi is éppen úgy teszünk, mint a farizeusok?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2005. 2. negyedév

Jézus – Márk szemével

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: