Április 1.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Hasonlítsuk össze Máté és Lukács beszámolóit azokkal az igékkel, amelyeket ezen a héten tanulmányoztunk (Mt 3:1–4:22; Lk 3:1–22; 5:1–11)! Olvassuk el Ellen G. White: Jézus élete című könyvéből A keresztség és az Elhívás a tengernél című fejezeteket (82–85; 195–200. old.)!

MEGBESZÉLENDŐ KÉRDÉSEK:

1. Miért nem lehetett angyal a megváltó? Mi lenne, ha Krisztus nem volna örökkévaló Isten, hanem csak Isten által teremtett isteni lény? Mi lenne más akkor? Gondoljunk arra, milyen hihetetlen erővel bízhatunk Jézusban, aki Megváltónk, Urunk és Főpapunk! Érdemes megbeszélni az osztályban, milyen sokrétű Krisztus istenségének hatása.

2. Képzeljük el, hogy látjuk, amint Jézus megkeresztelkedik, majd a Szentlélek galamb képében alászáll, és halljuk Isten hangját a mennyből! Milyen kifogásokra hivatkozva lehetne csak kételkedni abban, hogy valóban Isten mutatta meg magát? Milyen szempontból tarthatjuk hasonlónak, ha a mai ember kételkedik az Isten létét, hatalmát és gondoskodását jelző bizonyítékokban? Előfordulhat még a hívőkkel is, hogy ebbe a csapdába esnek?

3. A tanítványoknak gyökeresen változtatniuk kellett életükön ahhoz, hogy követhessék Jézust. Mi a helyzet velünk? Vajon nekünk is gyökeres változtatást kellett végrehajtanunk? Mire utalhat az Úrral kötött szövetségeddel kapcsolatban az, ha nem változtál különösebben?

4. A szombatiskolai osztályban ismertesse valaki a Dán 9:24–27 verseiben található 70 hétről szóló próféciát! Miért olyan fontos, hogy minden keresztény megértse ezt a próféciát?

ÖSSZEFOGLALÁS: Márk már evangéliumának első szavaiban úgy mutatja be Jézust, mint Isten Fiát. Az egész evangélium fő mondanivalója arra utal, hogy Jézus lényében és hatalmában egy az Atyával. A kezdő szakaszban – ami a heti tanulmányunk témája –, rögtön bizonyítékokat találunk arra, hogy Jézus az Isten Fia: 1) a próféciák teljesedtek eljövetelével; 2) az Isten által megadott időben jött el; 3) keresztségekor, nyilvános szolgálatának kezdetén az Atya kijelentette róla: „Ez amaz én szerelmes Fiam".


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: