AZ ÚR HÍRNÖKE (Márk 1:2–8)

Isten követet küldött minden nagy tette előtt, amit a történelem folyamán vitt végbe, hogy felkészítse népét. „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak" (Ámós 3:7). A világ legnagyobb eseménye előtt is így történt: követet küldött, Keresztelő Jánost. A Messiás eljövetelét megjövendölték a bibliai próféciák, ugyanúgy a követ megjelenését is. Figyeljük meg, hogy Márk Mal 3:1-et és Ésa 40:3-at idézi, bár csak Ésaiást jelöli meg forrásként.

Mi volt Keresztelő János szerepe, és milyen üzenetet hirdetett?

Mk 1:2–3 ______________________________________________________

Mk 1:4 ________________________________________________________

Mk 1:7 ________________________________________________________

János küldetése túlmutatott önmagán. Előfutár, hírnök volt, az volt a feladata, hogy hirdesse annak a megjelenését, aki sokkal hatalmasabb volt nála. Fel kellett készítenie az embereket Jézus fogadására.

A fent idézett bibliai igék az útkészítést hangsúlyozzák. Az útépítés hasonlatával él Márk. Ahogy napjainkban az útépítő mérnökök hegyeket vágnak át, árkokat és mélyedéseket töltenek fel, megpróbálják kiegyenesíteni a kanyarokat, úgy volt János is Jézusnak, az Isten Fiának az útkészítője. (Figyeljük meg, Ésa 40:4 is az útkészítés példáját említi!) János küldetése háromrétű volt: 1) hirdette, hogy eljön a Messiás; 2) figyelmeztette az embereket, hogy forduljanak el bűneiktől, és így készüljenek fel Isten országa fogadására; és 3) megkeresztelte őket annak nyilvános bizonyítékaként, hogy elfogadták az Eljövendőről szóló ígéretet.

János nem akarta önmagára irányítani a figyelmet. Hiányzott belőle az önzés; nem tette elbizakodottá az őt körülvevő tömeg. Ez az önmegtagadó követ szívből mondta: „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom" (Jn 3:30).

Mi adventisták hisszük, hogy Jánoshoz hasonlóan Isten minket is azért hívott el, hogy hirdessük a Jézus eljöveteléről szóló prófétai üzenetet. Mit tanulhatunk Keresztelő Jánostól mi, akik szeretnénk hűen teljesíteni küldetésünket? Miben hasonlít feladatunk Keresztelő János küldetéséhez, illetve miben különbözik attól? Mi az, amin változtatnod kell az életedben, hogy eredményesebben végezhesd ezt a feladatot?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: