TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Isten népe megszabadul” c. fejezetből 543-551. o.; Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Öröm az Úrban” c. fejezet, 85-93. o.

„Isten szent Fiának nem voltak bűnei, fájdalmai, mások fájdalmait hordozta, mert az Úr mindannyiunk vétkét Őrá vetette. Isteni együttérzése miatt az emberi családhoz kötötte magát, és az emberiség képviselőjeként alávetette magát annak, hogy bűnösként bánjanak vele. Beletekintett a megpróbáltatások mélységébe, amelyet bűneink nyitottak meg, és áthidalja a szakadékot, ami az embert Istentől elválasztja” (Ellen G. White: Bible Echo and Signs of the Times. 1892. aug. 1.).

„Jöjj, testvérem, ahogy vagy, bűnösen, beszennyezve! Tedd rá bűneid terhét Jézusra, és hit által kérd az érdemeit! Gyere most, amíg itt van a kegyelem, gyere bűnvallomással, töredelmes lélekkel, és Isten bőségesen adja bocsánatát! Ne merj még egy lehetőséget elszalasztani! Hallgass a kegyelem hangjára, ami most kérlel: kelj fel a halálból, hogy Krisztus világosságot adhasson neked! Minden mostani pillanat közvetlenül kapcsolódni látszik a végzetek valamelyikéhez a láthatatlan világban. Ezért ne hagyd, hogy a büszkeséged és a hitetlenséged miatt még tovább elutasítsd a felajánlott kegyelmet! Máskülönben végül így kesereghetsz: »Vége az aratásnak, a nyár elmúlt, de nem jutottunk üdvösségre«” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 353. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „A kozmoszhoz viszonyítva látjuk magunkat – írta Francisco José Moreno –, és tisztában vagyunk a tudatlanságunkkal, végtelen erőtlenségünkkel, éppen ebből adódik a bizonytalanságunk. Ennek a következménye, hogy félünk” (Between Faith and Reason: Basic Fear and the Human Condition. New York, 1977, Harper & Row Publishers, 7. o.). Vessük össze ezt Ef 3:17-19 szakaszának a héten tanulmányozott gondolatával! Milyen különbségeket találunk a kettő között?

2) Beszélgessünk még „az Istennek egész teljességéig” (Ef 3:19) való betöltekezésről! Mit jelent ez? Hogyan tapasztalhatjuk ezt a saját életünkben?

ÖSSZEFOGLALÁS: A szövetség nem valamiféle mélyértelmű teológiai fogalom. Ez határozza meg a Krisztussal való üdvözítő kapcsolatunkat. Ez a kapcsolat pedig csodálatos áldások aratását kínálja már most és Krisztus visszatérésekor is.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: