TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Azzal, hogy Krisztus tanítványaival együtt vett részt a kenyér és a bor elfogyasztásában, elpecsételte magát a számukra Megváltójukként. Rájuk bízta az új szövetséget, amelynek az útján mindazok, akik elfogadják Őt, Isten gyermekeivé lesznek és közös örökösök Krisztussal. Ezzel a szövetséggel minden áldás, amit a menny az élet számára csak adományozhat, sőt az eljövendő élet is már az övék. A szövetség okmányát Krisztus vérével kellett ratifikálni, megerősíteni. A szent úrvacsora vételekor a tanítványok tartsák szemük előtt azt a végtelen áldozatot, amit Krisztus mindegyikünkért személy szerint meghozott, annak az áldozatnak egy részeként, amit az egész emberi nemzetségért hozott” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 564-565. o.).

„A békesség szövetségének legszembetűnőbb jellemzője a megbocsátó kegyelem különös gazdagsága a bűnösök iránt, ha megtérnek és elfordulnak vétkeiktől. Az evangéliumot Istenünk jóságos irgalmaként mutatja be a Szentlélek. »Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem« (Zsid 8:12) – jelenti ki az Úr a megtérőkről. Vajon elfordul Isten az igazságtól azért, hogy irgalmat gyakoroljon a bűnössel? Nem! Isten nem szégyenítheti meg törvényét azzal, hogy eltűrje büntetlen áthágását. Az új szövetség alatt az élet feltétele tökéletes engedelmesség. Amennyiben a bűnös megtér és megvallja bűneit, bűnbocsánatot nyer, Krisztus érte hozott áldozata által Isten ezt megadja neki. Krisztus eleget tett a törvény követelményének minden megtérő, hívő bűnösért” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 138. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Az emberiség bűnesete óta egyedül Jézusban lehetséges a megváltás, még ha a különböző történelmi korszakokban eltérő módon is kaptunk kinyilatkoztatást erről az igazságról. A szövetségekkel nem ugyanez a helyzet?

2) Térjünk vissza a mai második White-idézethez! Mit ért „tökéletes engedelmesség” alatt White, ami a szövetségi kapcsolat követelménye? Egyedül ki az, akiről elmondható, hogy „tökéletesen engedelmes” volt? Az Ő engedelmessége hogyan tesz eleget annak, amit a törvény tőlünk megkövetel?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az új szövetség a megváltási terv hatalmasabb, teljesebb és jobb kinyilatkoztatása. Mi hittel leszünk a részesei, a hitünk pedig a szívünkbe írott törvény iránti engedelmességben mutatkozik meg.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: