TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A Vörös-tengertől a Sínai-hegyig” c. fejezetből 250-253. o.

A Tízparancsolat átfogóan és alapvetően meghatározza az Isten-ember és az ember-ember közötti kapcsolatokat. Középen helyezkedik el a szombat parancsolata, ami különleges módon nevezi meg a szombat Urát, rámutat fennhatóságának körére és a tulajdonjogára. Figyeljük meg a következő két szempontot! 1) Isten megnevezése: Jahve, az Úr, a Teremtő (2Móz 20:11; 31:17), akinek így sajátságos a helyzete; 2) fennhatóságának köre és a tulajdonjoga: az ég, a föld, a tenger és bennük minden (2Móz 20:11; vö. 31:17). A szombat parancsolatának ez a két jellemző aspektusa megszokott az ókori Közel-Kelet nemzetközi megállapodásainak pecséteiben is. Az ilyen pecséteket általában a megállapodási dokumentumok közepére helyezték. Tartalmazzák 1) az istenség nevét (általában egy pogány isten neve) és 2) fennhatóságuk, uralmuk körét (rendszerint egy bizonyos földrajzi terület).

„A Lélek általi megszentelés jelzi a különbséget azok között, akiken ott van Isten pecsétje, illetve akik a hamis nyugalomnapot tartják meg. Amikor jön a próba, világosan megmutatkozik, hogy mi a fenevad bélyege: a vasárnapünneplés…

Isten a hetedik napot jelölte ki szombatjául (2Móz 31:13, 16-17). Így határvonal húzódik a hűséges és a hűtlen között. Akik szeretnék megkapni a homlokukra Isten pecsétjét, azoknak meg kell tartaniuk a negyedik parancsolat szombatját” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 7. köt. 980-981. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el 3Móz 19:30 versét! Figyeljük meg, hogyan kapcsolja össze a szentélyt a szombattal! Tekintettel arra, amit a szombat jeléről tanultunk, miért érthető ez az összefüggés?

2) Vajon a szombatünneplés erősítette az Úrral való kapcsolatunkat? Ha nem így lenne, min kellene változtatnunk?

ÖSSZEFOGLALÁS: A szombat szövetségi jel, átível a megváltási terv végéig, visszamutat a teremtésre a kegyelmi szövetség jeleként, ugyanakkor rámutat végső újjáteremtésünkre is, arra az időre, amikor Isten mindent újjá tesz.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: