TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Az Úr szőlőskertje” c. fejezet, 9-13. o. és „Izráel háza” c. fejezet, 438-448. o.

„Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit eggyé kovácsol. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete oly széles, oly mély, oly teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán befolyása alól azokat, akiket a nagy csaló megtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez körül. Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs rabszolga, sem szabad” (i. m. 229. o.).

Olvassuk el 1Pt 2:9-10 verseit, és keressük meg azt a négy címet, amit Péter az egyházra vonatkoztat! A legtöbb ezek közül tükröződik a következő ószövetségi szakaszokban, amelyek Izraelre utalnak: 2Móz 19:6 és Ézs 43:20. Mit érzékeltet e címek mindegyike az egyház és Isten kapcsolatát illetően? (Például a „választott nép” kifejezés azt emeli ki, hogy Isten választotta ki az egyházat, határozott céllal.)

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Az ókori izraelita papok állatáldozatokat végeztek, amelyek a Megváltóra mutattak előre. A királyi papság tagjaiként az egyházhoz tartozók milyen „áldozatokat” vigyenek az Úrnak (1Pt 2:5)?

2) Isten azért választotta ki a világból Izraelt, hogy szent néppé legyenek. Azt is rájuk bízta, hogy az üdvösség igazságát hirdessék a világban. Igaz ez a mai egyházra nézve is. Hogyan lehet úgy elkülönülni a világtól, hogy ugyanakkor megfelelő pozícióban legyünk az evangélium hirdetéséhez? Hogyan segít a válaszadásban Izrael tapasztalata és Jézus példája?

3) Az ókori Izraelben Isten mindig megőrzött egy maradékot. Gondoljunk csak Illésre és a maradékra az ő korában (1Királyok 19. fejezet, főleg a 18. vers)! Miért könnyebb sokszor hűségesnek maradni Istenhez világi emberek között, mint a saját gyülekezeti családunk visszaeső tagjai körében?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten igaz Izraele (a kereszt előtt és után is) a hívők közössége, lelki, szövetségi kapcsolatban állnak Istennel, akinek képviselőiként az üdvözítő kegyelem evangéliumát kell a világ elé tárniuk.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: