TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Ábrahám Kánaánban” és „A hit próbája” c. fejezetei, 100-121. o.

„Nem volt könnyű Ábrahám próbája. Nem kis áldozat, amit Isten kívánt tőle… De tétovázás nélkül engedelmeskedett a hívásnak. Nem kérdezett semmit az ígéret földjéről… Isten szólt, és szolgájának engedelmeskednie kellett. Számára az volt a földön a legboldogabb hely, ahova Isten küldte” (i. m. 94. o.).

Amikor Ábrám megérkezett Kánaán földjére, az Úr megjelent neki és világossá tette, hogy azon a földön kell vándorolnia, és az majd az utódaié lesz (1Móz 12:7). Ezt az ígéretet többször is megismételte (lásd 1Móz 13:14-15, 17; 15:13, 16, 18; 17:8; 28:13, 15; 35:12). Úgy négyszáz évvel később, az ígéret teljesítéseként (1Móz 15:13, 16) az Úr bejelentette Mózesnek, hogy Izrael népét Egyiptomból a tejjel és mézzel folyó földre viszi (2Móz 3:8, 17; 6:8). Az ígéretet Józsuénak is elismételte (Józs 1:3), ami aztán Dávid korában nagymértékben megvalósult, még ha nem is teljesen (1Móz 15:18-21; 2Sám 8:1-14; 1Kir 4:21; 1Krón 19:1-19).

Most olvassuk el Zsid 11:9-10, 13-16 verseit! Ezekből világosan kiderül, hogy Ábrahám és a többi hűséges pátriárka Isten megváltott népe igazi lakhelye szimbólumának, előképének tekintette Kánaánt, ahol majd örökre letelepedhetnek. A bűn viszonyai között nem lehet állandó otthonunk. Az élet mulandó, „bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik” (Jak 4:14). Ábrahám lelki utódaiként nekünk is fel kell ismernünk, hogy „nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük” (Zsid 13:14). A Krisztussal töltendő, jövőbeli élet bizonyossága tart meg bennünket most, a változásnak és romlásnak kitett világban.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogy hasson ránk, a saját keresztényi tapasztalatunkra Istennek az új földre vonatkozó ígérete? Vö. Mt 5:5; 2Kor 4:17-18; Jel 21:9-10; 22:17 verseit!

2) „Az igazi nagyság szükségképpen az Isten parancsolatai iránti engedelmesség és a terveivel való együttműködés következménye” (The SDA Bible Commentary. 1. köt. 293. o.). Beszéljük meg, mit jelent ez a mondat!

ÖSSZEFOGLALÁS: Milyen fontosak az ígéretek a hívő ember számára? Vajon teljesülnek? A hit válasza az, hogy igen!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: