TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Az özönvíz” és „Az özönvíz után” c. fejezetei, 62-80. o.

„Alkalmas szimbólum volt a szivárvány természetes fizikai jelensége arra, hogy Isten megígérte: nem pusztítja el többé a földet özönvízzel. Mivel a föld klímája egészen megváltozott a vízözön után, a világ legnagyobb részén már nem a jótékony harmat nedvesítette meg a talajt, hanem az esőzések, tehát szükség volt arra, hogy valami csillapítsa az ember félelmét, amikor eleredt az eső. A lelki gondolkodású ember képes meglátni a természeti jelenségekben Isten önkinyilatkoztatását (lásd Róm 1:20). A szivárvány annak biztosítéka a hívő számára, hogy az eső nem egyetemes pusztulást, hanem áldást fog hozni” (The SDA Bible Commentary. 1. köt. 265. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „Abban az időben nyüzsgött az élet a világon, az emberek szaporodtak, üvöltött a világ, mint egy vad bika. A lármára felébredt egy nagy isten, Enlil. A kiabálás hallatán az istenek tanácsában kijelentette: »Elviselhetetlen az emberek nagy zsivaja, aludni sem lehet a hangzavartól (bábeltől). Ezért az istenek egyetértettek abban, hogy az embereket ki kell irtani” („The Story of the Flood” in The Epic of Gilgames. London, 1972, The Penguin Group, 108. o.). Hasonlítsuk össze a bibliai beszámolóval azt, ahogyan Gilgames indokolja az özönvizet!

2) Noé nemcsak figyelmeztette kortársait Isten közelgő ítéletére, hanem még mást is tett. Arra akarta felhívni az emberek figyelmét, hogy nagy szükségük van Isten kegyelmére. Miért nem tartják általában népszerűnek a megváltás igazságát? Nevezzünk meg néhány dolgot, ami sokakat gátol abban, hogy elfogadják Isten megváltási tervét! Lásd Jn 3:19, 7:47-48, 12:42-43, Jak 4:4!

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten megerősítette a Noéval kötött szövetségét, Noét pedig az iránta való elkötelezettsége védte a gyorsan terjedő hitehagyástól, végeredményben az mentette meg őt és a családját az özönvíz pusztítása közepette.

„A felhőkben ívelő szimbólum (a szivárvány) erősítse mindenki hitét, megalapozva a bizalmat Istenben, hiszen ez az isteni kegyelem és jóság jele. Az emberek miatt Isten ugyan elpusztította özönvízzel a földet, kegyelme azonban továbbra is körülöleli a bolygót” (Ellen G. White: The Story of Redemption. 71. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: