SZÖVETSÉGI ALAPOK

„És megkötöm az én szövetségemet énközöttem és teközötted: és felette igen megsokasítlak téged” (1Móz 17:2).

„A berith héber szót úgy fordítják, hogy »szövetség«, és az Ószövetségben kétszáznyolcvanhét alkalommal fordul elő. Fordíthatjuk még úgy is, hogy »testamentum« vagy »végakarat«. A szó eredete nem tisztázott, de arra utal, hogy »két felet összeköt«. Különféle kötelmekre is vonatkozhatott, akár emberek között, akár Isten és ember között. Általánosságban emberek közötti megállapodás esetében használták, de létezett kifejezetten vallási jelentése is, az Isten és ember közötti szövetség esetében. A vallási értelmezés valójában egy metafora volt a hétköznapi jelentés alapján, csak mélyebb értelemben” (Arthur Thompson: „Covenant (OT)”. The International Standard Bible Encyclopedia. 1. köt. Grand Rapids, MI., 1979, William B. Eerdmans Publishing Company, 790. o.).

A házassági szövetségkötéshez hasonlóan a bibliai szövetség meghatározza egyrészt a kapcsolatot, másrészt a rendelkezést. A rendelkezés oldalról ezek az alapvető elemei a bibliai szövetségnek:

Isten esküvel erősítette meg a szövetségi ígéreteket (Gal 3:16; Zsid 6:13, 17).

Szövetségi kötelesség Istennek a Tízparancsolatban kifejtett akarata iránti engedelmesség (5Móz 4:13).

Az Istennel kötött szövetség kötelességének végeredményben Krisztus és a megváltási terv eszköze által lehet eleget tenni (Ézs 42:1, 6).

Nézzük meg az imént felsorolt három elemet (Isten ígéretei, a mi engedelmességünk és a megváltási terv)! Hogyan mutatkoznak meg ezek a tényezők a saját hitéletünkben? Írjuk le ezt egy bekezdésnyi részben!

Az Ószövetségben a nép az előképek áldozati rendszere által ismerhette meg az egész megváltási tervet. A pátriárkák és Izrael népe a szimbólumokból tanulta meg az eljövendő Megváltóba vetett hit gyakorlását. A különböző rítusokat követve a bűnbánó hívő bűnbocsánatot nyerhetett és megszabadulhatott a bűn terhétől. A szövetség áldásaiban így részesülhettek, ezáltal folytatódhatott a lelki növekedés – Isten képének helyreállítása az ember életében –, még ha az emberek nem is tudtak eleget tenni a megállapodás rájuk eső részének.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: