TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 336-339. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 188-194. o.

„Jézus úgy állt az emberek előtt, mint a Reá vonatkozó jövendölések élő értelmezése. Magyarázta a felolvasott igéket, beszélt a Messiásról, mint az elnyomottak, a foglyok szabadítójáról, a betegek gyógyítójáról, a vakok szemének megnyitójáról, arról, aki az igazság világosságát árasztja a világra. Megnyerő modora és szavainak csodálatos jelentősége olyan erővel ragadta meg hallgatóit, amilyet még sohasem éreztek. Az isteni befolyás hullámai minden akadályt elsöpörtek. Mózeshez hasonlóan ők is szemlélték a Láthatatlant. Amint a Szentlélek érintette szívüket, lelkes ámennel válaszoltak, és dicsérték az Urat” (i. m. 189. o.).

„Közeleg Isten bosszúállásának, haragja teljességének a napja. Kicsoda maradhat meg eljövetelének napján? Az emberek megkeményítették szívüket Isten Lelkével szemben, de haragjának nyilai majd azon is átmennek, amin a meggyőzés nyilai nem hatolhattak át. Az Úr nemsokára felkel, hogy foglalkozzon a bűnösökkel. Vajon a hamis pásztor megvédi aznap a törvényszegőket? Kapnak-e megbocsátást azok, akik az engedetlenség útján sodródtak a tömeggel? Vajon bűntelennek számítana bárki, ha azt tette, amit a többség? Olyan kérdések ezek, amelyeken a nemtörődöm, közömbös embereknek el kell gondolkozni, illetve döntést kell hozniuk azokról” (Ellen G. White: Faith and Works. 33. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Egy hetednapi adventista lelkész tapintatosan kifejtette: szolgálata során a kirekesztő gyülekezeti tagok jelentik számára a legnagyobb gondot, akik nem akarják, hogy mások is csatlakozzanak hozzájuk. Hogyan vihetik el a „keresztények” az egész világra a szeretet, a reménység és Krisztus országának jó hírét, hogy mások is üdvözülhessenek, mielőtt eljön a vég (Mt 24:14), ha azokat sem hajlandóak elfogadni, akik erőfeszítéseket téve belépnek a gyülekezetükbe?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten úgy tisztítja meg az igazságtalan társadalmat, hogy eltávolítja a lázadókat és helyreállítja a maradékot, akik elfordulnak a bűneiktől, amelyek elválasztották őket tőle. Az Úr jelenléte áldásainak köszönhetően más nemzetekből is Isten népéhez térnek az emberek, hogy ők is élvezhessék Isten jókedvének idejét, amit a Messiás hirdet és hoz el.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: