„AZ ÚR JÓKEDVÉNEK” ESZTENDEJE (Ézs 61:2)

Ki beszél Ézs 61:1 versében?

Isten Lelke a felkent személyen van, ami azt jelenti, hogy ő egy messiás vagy a Messiás. Feladatáról így szól: „a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást” (Ézs 61:1). Hogy hangzik ez? Vessük össze ezt a részt Ézs 42:1-7 szakaszával, amely igencsak hasonló módon jellemzi Isten Szolgáját! Ézs 61:2 verse „az Úr jókedvének” esztendejéről beszél. A Dávid házából származó Királyként és Szabadítóként felkent Messiás az isteni öröm évét hirdeti, amikor szabadon engedi az embereket. Vessük ezt össze 3Móz 25:10 versével, ahol Isten megparancsolja az izraelitáknak, hogy hirdessenek szabadságot az ötvenedik évben, ami szent: „Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez” (RÚF). Ez azt jelenti, hogy visszanyerik a földjüket és a szabadságukat, akik rákényszerültek, hogy eladják a családjuk földjét, vagy akiknek szolgasorba kellett lépni, ha túl akarták élni a nehéz időket (3Móz 25:25-55). Az engesztelés napjának kürtszavával kezdődött az örömünnep éve (3Móz 25:9). Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetével kapcsolatban már említettük ezt az igeszakaszt. Ézs 61:2 versében „az Úr jókedvének” esztendeje az örömünnep éve, de ez nem csupán Mózes harmadik könyve 25. fejezetének megtartását jelenti. Ezt az évet a Messiás, a Király jelenti be, amikor megmutatja magát a felszabadítás és a helyreállítás szolgálatával. Van itt némi hasonlóság egyes ókori mezopotámiai uralkodókkal, akik úgy mutattak példát a jótékonyságra, hogy uralkodásuk első éveiben elengedték a tartozásokat. A Messiás szolgálata messze túlmutat Mózes harmadik könyve 25. fejezetén. Nemcsak szabadulást hirdet a foglyoknak, hanem be is kötözi a megtört szívűeket, megvigasztalja a gyászolókat és helyreállítja őket (Ézs 61:1-11). Az „Úr jókedvének” esztendeje mellet „Istenünk bosszúállásának napját” is bejelenti (Ézs 61:2, RÚF).

Mikor teljesedett be Ézsaiás próféciája (Lk 4:16-21)? Hogyan tett eleget ennek Jézus a szolgálata során? Tegyük fel önmagunknak a következő fontos kérdést is! Bűnös emberként Jézust kell képviselnünk a világban. Mi mindent tesz a Messiás Ézs 61:1-3 része szerint, amit nekünk is cselekednünk kell? Hogyan valósíthatjuk meg mindezt a gyakorlatban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: