TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus a saját testében vitte fel a bűneinket a fára… Mi lehet a bűn, ha halandó lény nem képes engesztelést szerezni érte? Milyen lehet az átka, ha egyedül Isten képes azt kimeríteni? Krisztus keresztje mindenki előtt bizonyítja, hogy a bűn zsoldja halál… Vajon létezik olyan erős és megbabonázó hatalom, ami foglyul ejti az erkölcsi érzéket és Isten Lelkének késztetése ellen tüzeli” (Ellen G. White: Our High Calling. 44. o.)?

„Isten egyszülött Fiának halála volt az, aminek fel kellett magasztalnia Isten kormányzásának törvényét. Krisztus elhordozta a világ bűneinek terhét. Jólétünk egyedüli biztonsága Isten Fiának testtélételében és halálában van. Krisztus azért tudta elviselni a szenvedéseket, mert isteni erő támogatta életútján. Azért tudott állhatatos maradni, mert a hűtlenségnek vagy bűnnek nyoma sem volt meg Benne. A jogos büntetést elhordozva diadalt aratott az ember érdekében. Örök életet biztosított számára, s eközben felmagasztalta és dicsőségessé tette a törvényt” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 280-281. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Ézs 53:7-9 szakasza leereszkedik a mélységbe: a Szolga halálához és temetéséhez. Mennyi teljesedett ezekből a versekből Jézus élete végén (Mt 26:57–27:60; Mk 14:53–15:46; Lk 22:54–23:53; Jn 18:12–19:42)?

2) Vessünk még egy pillantást az utóbbi Ellen G. White-idézetre, ami arról szól, hogy Krisztus halála felmagasztalta a törvényt! Mit jelent ez? Hogyan értsük azt, hogy az Ő halála bizonyítja a törvény állandóságát?

ÖSSZEFOGLALÁS: Ézsaiás beszámolt Isten Szabadítójának születéséről, személyéről és életpályájáról, végül rámutatott a legfőbb tragédiára, ami reményt ad nekünk: az Úr Szolgája azért jött, hogy elérje, megmentse és meggyógyítsa az elveszetteket, így minket is. Önként vállalta helyettünk a szenvedést és a büntetést.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: