MI VAGYUNK AZOK… (Ézs 53:3-9)!

A szenvedő Szolgáról itt olyan kép tárul elénk, mintha gyenge növény lenne, látszólag értéktelen, megvetett (Ézs 53:2-3). Ézsaiás az ártatlan gyerekkortól hirtelen a mélység széléig repít bennünket. Még a korábbi háttérismerettel sem készültünk fel arra, hogy beletörődjünk a Szolga sorsába. Épp ellenkezőleg! A próféta arra tanít, hogy becsüljük nagyra az értünk született Gyermeket, a békesség magasságos Fejedelmét! Mások megvetik Őt, de mi tudjuk, hogy kicsoda is Ő valójában! „Már találkoztunk az ellenséggel, az pedig mi volnánk!” – fogalmazott valaki. Nem a Szolga az első, akit megvetettek, elutasítottak vagy aki elsőként szenvedett. Dávid királlyal is megesett ez, amikor a fia, Absolon elől menekült (2Sám 15:30). Ám itt a Szolga nem önmaga és nem is a saját bűne miatt szenved. Ráadásul nem is csupán egyetlen személy helyett tűr el mindent: „De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért” (Ézs 53:6). Ézsaiásnál a próbakőigazságot a „Miért?” kérdésre adott válaszban találjuk: Isten szeretete miatt a Messiás a szenvedést választotta. Miért is? A próféta a következő gondolattal egészíti ki a felfoghatatlan igazságot: a szenvedést választja azért, hogy elérje az érinthetetleneket – minket, azokat, akik úgy gondolják, hogy a Szolgát „Isten csapása sújtotta” (Ézs 53:4, RÚF). Jób barátai is azt hitték, hogy Jób szenvedését a bűne váltotta ki, és kérdezték, mint Jézus tanítványai: „Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született” (Jn 9:2, RÚF). Akik látták Jézust a kereszten, a legrosszabbra gondoltak. Hát nem azt mondta Mózes, hogy „átkozott Isten előtt, aki fán függ” (5Móz 21:23; vö. 4Móz 25:4)? Mindez mégis Isten akarata volt (Ézs 53:10). Miért? Mert „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk” (Gal 3:13). Az Úr „azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5:21). „Micsoda váltságdíjat fizetett értünk az Úr! Tekintsünk a keresztre és az ott felemelt áldozatra! Nézzük a kezét, amit kegyetlenül átütöttek a szögek! Figyeljük a lábát, amit hosszú, éles vasak rögzítettek a fához! Krisztus a saját testében hordozta a bűneinket. Megváltásunk ára ilyen nagy szenvedés és gyötrelem volt” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 172. o.)!

Az egész világ bűneinek, az összes valaha elkövetett bűnnek a súlya, bűntudata és büntetése nehezedett egyszerre Krisztusra a kereszten, mert egyedül így menthetett meg minket! Tehát mennyire szörnyű a bűn, ha ilyen ára volt a szabadulásunknak? Mit árul el Isten szeretetéről az, hogy még ezt a hatalmas árat is hajlandó volt megfizetni értünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: