TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Ímhol Istenetek” c. fejezet, 194-199. o.

„Ézsaiás korában az emberiség lelki látása homályos volt, mert nem értették meg Istent. Sátán hosszú idő óta igyekezett elhitetni az emberekkel, hogy Teremtője a bűn, a szenvedés és a halál szerzője. Az így félrevezetett emberek könyörtelennek és szigorúnak képzelték Istent. Azt gondolták, figyeli, mikor büntethet, kárhoztathat, és mindaddig távoltartja magától a bűnöst, amíg egyetlen törvényes ürüggyel megtagadhatja tőle segítségét. A mennyben uralkodó törvényt – a szeretet törvényét – az őscsaló hamis színben tüntette fel; terhes igának, hogy ez a törvény korlátozza az ember boldogságát. Boldog lehet, ha megszabadulhat tőle. Azt állította, hogy a törvény előírásainak nem lehet engedelmeskedni, a törvényszegésre kiszabott büntetések pedig önkényesek” (i. m. 194. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Összegezzük a saját szavainkkal Ézs 40:12-31 szakaszát! Istenünk csodálatos hatalmának még látványosabb bemutatására használjunk mai példákat, például említsünk meg tudományos felfedezéseket! Beszéljük meg a csoportban a gondolatainkat!

2) Ézsaiás Isten Szavának állandóságáról ír, ellentétben az emberi élet törékeny mulandóságával (Ézs 40:6-8). Hogyan hat ez a halálfélelmünkre? És a feltámadás reménységére (Jób 19:25-27; Dán 12:2; 1Kor 15:51-57; 1Thessz 4:13-18)?

3) Hogyan gyógyulhat ki az ember a büszkeségből és az önteltségből, ha megszívleli Ézs 40:12-31 szakaszát?

ÖSSZEFOGLALÁS: Ézsaiáson keresztül Isten vigaszt nyújtott a szenvedőknek. Megpróbáltatásuk időszaka véget ért, az Úr visszatér hozzájuk. Bízniuk kell abban, hogy értük használja majd teremtő hatalmát, nem kell csüggedniük.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: