ISTEN JELENLÉTE, SZAVAI ÉS AZ ÚTKÉSZÍTÉS (Ézs 40:3-8)

Hogyan vigasztalja Isten a népét (Ézs 40:1-8)?

Egy meg nem nevezett szónok hirdeti, hogy Isten jön és megmutatja dicsőségét (Ézs 40:3-5). Egy másik hang pedig kijelenti, hogy az ember mulandó, mint a falevél, „de Istenünk beszéde mindörökre megmarad” (Ézs 40:8). A száműzetés után Isten népe között ismét ott lesz majd Isten jelenléte és szava, amit a Sínai-hegynél kaptak, de amit később, a hitehagyáskor elutasítottak, majd emiatt büntetésben is részesültek. Ezek a szentélyben voltak (2Móz 25:8, 16) mint annak a szövetségnek az alapvető elemei, amelyet Izraellel kötött az Úr. Isten elhagyta a templomát, mert népe megszegte a parancsát (Ezékiel próféta könyve 9–11. fejezet), de vissza fog térni. A jelenléte és az örökké megbízható Ige vigaszt, szabadulást és reményt hoz.

Hogyan kell felkészülni az Úr eljövetelére (Ézs 40:3-5)?

A király nem rázkódhat az úton, ezért az érkezését útkészítésnek kell megelőznie. Mennyivel inkább igaz ez a királyok Királya esetében! Keletről jön majd, ahová elkísérte népét a száműzetésbe, hogy védelmezze őket (Ez 11:16). Az érkezése előtt nagyszabású tereprendezésre lesz szükség. Még dinamittal és buldózerrel is fárasztó feladat lenne a Jeruzsálemtől keletre fekvő dombvidéken szó szerint egyenes országutat építeni. Isten az egyetlen, aki képes elvégezni ezt a munkát, Ő teszi „az egyenetlen földet egyenessé” (Ézs 42:16). Neki viszont a közlekedéshez nincs szüksége valódi útra, mert kérubszekerén szárnyal (Ezékiel próféta könyve 1. és 9–11. fejezet). Az Újszövetség kifejezetten Keresztelő János igehirdetésére alkalmazza Ézsaiásnak az útkészítésről szóló próféciáját (Mt 3:3). Üzenete az volt, hogy „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa” (Mt 3:2). A „bűnök bocsánatára” végezte „a megtérés keresztségét” (Mk 1:4, RÚF). Tehát az útkészítés a megtérés volt. Az emberek készen álltak elfordulni a bűntől, hogy elfogadják Isten megbocsátásának és jelenlétének nyugalmát. Jer 31:31-34 szakasza ugyanezt a lelki üzenetet hirdette, hogy Júda száműzött népének bőven legyen ideje megérteni az útkészítés lelki természetét. Az Úr ezekben az igeszakaszokban új kezdet lehetőségét ígéri azoknak, akik hajlandóak azt elfogadni: „új szövetséget” ajánl, aminek az értelmében népe szívébe helyezi a törvényét, és megfogadja, hogy az Istenük lesz. Megismerik Őt és a jellemét, mert megbocsátott nekik.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: