TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Csak Isten közvetlen beavatkozására térhetett vissza a napóra árnyéka tíz fokkal. Ez mutatta meg Ezékiásnak, hogy az Úr meghallgatta imáját. »Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt« (2Kir 20:8-11)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 212. o.).

„A messzi ország uralkodójától érkezett követek látogatása alkalmat adott Ezékiásnak az élő Isten megdicsőítésére. Mily könnyen beszélhetett volna Istenről, minden teremtett dolog fenntartójáról, akinek a kegyelméből életben maradt, amikor már semmi reménye nem volt…

Ezékiás szívét azonban hatalmába kerítette a büszkeség és a hiúság. A maga dicsőítésére a kapzsi szemek elé tárta azokat a kincseket, amelyekkel Isten gazdagította népét. A király »...megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg ne mutatott volna nekik« (Ézs 39:2). Nem Isten megdicsőítésére, hanem önmaga felmagasztalására tette ezt a pogány fejedelmek előtt” (i. m. 214. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mennyiben hasonlít Sátán az asszír rabsakéra? Igazat mond, amikor azt állítja, hogy bűnösök vagyunk (Zak 3:1)? Hogyan felel erre Isten (lásd Zak 3:2-5)? Mi az egyedüli reménységünk a vádjai ellen (Róm 8:1)?

2) Abbahagyja Sátán a vádaskodást, miután bűnbocsánatot kapunk (lásd Jel 12:10)? Valójában milyen az érvelése, amikor tovább mondogatja, hogy hozzá tartozunk akkor is, miután Isten már megbocsátott nekünk (lásd 5Móz 19:16-21; a hazugság törvénye, hamis tanúk)?

ÖSSZEFOGLALÁS: A hűséges király segélykiáltására válaszul Isten megmentette a népét, és megmutatta, ki is Ő valójában: Izrael mindenható Királya, aki a kezében tartja a világ sorsát. Elpusztítja azokat, akik ártani akarnak népének, de lehetőséget is biztosít másoknak arra, hogy a népe tagjaivá váljanak, legyenek bármennyire „babiloniak”.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: