SION VÉGSŐ GYŐZELME (Ézsaiás 24–27)

Miért hasonlít Ézsaiásnak a föld pusztulásáról szóló leírása (Ézsaiás 24. fejezet) ahhoz, amiről János ír a Krisztus második eljövetelét követő ezer év eseményeiről szólva (A jelenések könyve 20. fejezet)?

Ézsaiás 13–14. fejezeteiben a valódi Babilon egyes jellemzői későbbi hatalmakra is ráillenek, „Babilon királya” pedig az emberi uralkodónak a sátáni lángelmével való egységét jelöli. Így Babilon bukásának az üzenetét (Ézs 21:9) később is meg lehet ismételni (Jel 14:8, 18:2), Sátán pedig csak Krisztus második eljövetele után pusztul el (Jel 20:10). A történelmi Babilon megsemmisülése „az Úrnak [ítéleti] napja” (Ézs 13:6, 9) volt, de ismét közeleg „az Úrnak nagy és rettenetes napja” (Jóel 2:31; Mal 4:5; vö. Zof 1:7). Ézsaiás próféta könyve 24. fejezetében a próféta szintén túltekint az ismert dolgokon egy olyan idő felé, amikor „elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben” (Ézs 24:23). Ézsaiás kétségtelenül azt gondolta, hogy a látomás az általa ismert Jeruzsálemre vonatkozik, ám A jelenések könyve magyarázata szerint a prófécia tulajdonképpen csak az új Jeruzsálemben fog beteljesedni (Jel 21:2). „És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány” (Jel 21:23).

Isten valóban elpusztítja a gonoszokat?

Vessünk egy pillantást Ézs 28:21 versére, ami szokatlannak mondja az Úr pusztítását! Azért is szokatlan tőle, mert noha Isten nem akarja azt tenni, mégis mindenképpen végrehajtja ítéletét. Igaz, a bűn magában hordja az önpusztítás magvát (Jak 1:15). Mivel Istené az utolsó szó az élet-halál kérdésében, Ő határozza meg a végső pusztulás idejét, helyét és módját (A jelenések könyve 20. fejezet), ezért értelmetlen lenne amellett érvelni, hogy lényegében passzívan vet véget a bűn átkának, és csak engedi azt természetes úton megtörténni.

Ézsaiás 24–27. fejezeteiben azt látjuk, ami az egész Bibliában visszatükröződik: bármennyi is most a világon a szenvedés, a fájdalom és a pusztulás, Isten és a jóság végül győzelmet arat a gonoszság fölött. Ezek alapján egyedül mit tehetünk, ha mi is részesülni szeretnénk a végső győzelemben (Péld 3:5-7; Róm 10:9)?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: