TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött Fiát egy még ádázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet! Csodálkozzatok, egek! Ámulj, ó föld” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 33. o.)!

„Krisztus vállalta, hogy teljesíti a kötelezettségeket, amelyek az emberiség megváltásához szükségesek. Sem angyal, sem ember nem volt alkalmas arra, hogy elvégezze azt a hatalmas munkát. Egyedül az ember Fiát magasztalhatjuk fel, mert csak a végtelen személy vihette végbe a megváltás folyamatát. Krisztus beleegyezett abba, hogy összeköti magát a hűtlenekkel és a bűnösökkel, felveszi az emberi természetet, a saját vérét adja bűnért való áldozatként. A mennyei tanács felmérte az emberiség bűnét és megállapította a bűn büntetését, Krisztus mégis kijelentette: felvállalja a kötelességet, hogy teljesítse a feltételeket, amelyek révén a bukott emberiség reménységet nyerhet” (Ellen G. White: The Signs of the Times. 1896. március 5.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Krisztus mindkét eljövetelét egy képben ábrázolta az Úr Ézsaiás próféta könyve 11. fejezetében. Ez segíthet legalább valamelyest megértenünk, hogy miért nem fogadta el Jézust minden zsidó az első adventkor. Azt várták, hogy azt tegye, amire majd a második eljövetel idején kerül sor. Miért olyan fontos helyesen érteni Krisztus adventjét? Hogyan tehetik például a második adventtel kapcsolatos hamis nézetek fogékonnyá az embereket Sátán nagy végidei megtévesztésére (lásd Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 39. fejezet)?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten megígérte maradék népének Ézsaiás idejében – akinek a neve azt jelenti: „az Úré a megváltás” –, hogy megszabadítja őket az elnyomás alól, ami a nemzeti hitehagyásuk miatt következik be. E reményteli próféciának végső teljesedése Jézusban van, akinek a neve azt jelenti, hogy „az Úr a Szabadító.”


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: