TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „A spiritizmus” c. fejezete, 473-481. o.

„A héberek korában egyesek azt állították – miként ma a spiritiszták –, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látogatókat nevezték, a Biblia »ördögi lelkek«-nek mondja (vö. 4Móz 25:1-3; Zsolt 106:28; 1Kor 10:20; Jel 16:14). A halottidézés – a Szentírás szerint – az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta (3Móz 19:31; 20:27). Pusztán ez a szó: ördöngösség – ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt mi több, millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás, a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság, új álarcot öltött” (i. m. 477. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk a filmekben, könyvekben, a tévében és általában a kultúrában megjelenő spiritizmus kérdéséről! Ha nem is tudjuk megállítani, hogyan figyelmeztethetünk másokat a veszélyeire, ami sokak szemében nem több ártatlan szórakozásnál? Miért olyan fontos a halottak állapotának helyes megértése az efféle megtévesztések elleni védekezéshez?

2) Olvassuk el Ézs 8:20 versét, majd írjuk is le a saját szavainkkal! Olvassa fel mindenki a csoportban a saját verzióját! Mit üzen itt nekünk az Úr?

3) Időzzünk egy kicsit tovább annál a gondolatnál, hogy egyszerre szeretjük és féljük Istent! A szeretetünk milyen értelemben gyökerezik a félelemben? Vagy inkább a szeretetünkből ered a félelemünk? Beszélgessünk erről!

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten a figyelmeztetés és a remény üzenetét erősítette Ézsaiás tettein, családján és szavain keresztül is: az egyetlen biztos út, ha bízunk abban, hogy az Úr tudja, mit tesz! Szeret és van elég ereje hozzá, hogy vezesse, óvja és a gondját viselje mindazoknak, akik engedik neki. Azokra pedig, akik más erőkhöz fordulnak, csak bajok várnak.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: