EGY NÉV JELENTÉSE (Ézs 8:1-10)

Képzeljük el, hogy Ézsaiás második fiával labdázunk! Mire kimondjuk, hogy „»Siess zsákmányra és gyorsan prédára«, dobd ide a labdát!” – akkorra már túl késő.

A név egyértelműen utal a gyors hódításra, de ki győz le kit (Ézs 8:4)?

Ézs 8:1-10 része a 7. fejezet üzenetét erősíti meg. Mielőtt a gyermek elérne egy adott kort, Asszíria elragadja a zsákmányt Szíriának, valamint Izrael északi királyságának fővárosából. Továbbá mivel Júda elutasította Isten megerősítő üzenetét, amit a jeruzsálemi Siloám-patak csendes folyása jelképezett, le fogja győzi Asszíria hatalmas ereje, amit pedig a nagy Eufrátesz folyó áradása szimbolizált.

Mivel Akház Asszíriához fordult, Ézsaiás fiainak a neve Júdára és az északi országra, Izraelre is utalt: „Siess zsákmányra és gyorsan prédára”, de „A maradék visszatér”. Miért volt még reménységük? Bár asszírok lepik majd el Immánuel földjét, még mindig ott az ígéret, hogy „Isten van mivelünk” (Ézs 8:10)! Itt valójában azt a motívumot látni, ami Ézsaiás egész könyvét áthatja: bár a háborús pusztítás, szenvedés és száműzetés ítélete sújtja az Úrnak Júdában és a többi országban lakó ellenségeit, Ő továbbra is ott lesz a népe hűséges túlélői mellett, és visszahozza majd őket a földjükre.

Miért említi meg Ézsaiás, hogy tanúk előtt feljegyezte a gyerek nevét, illetve házastársi kapcsolatot létesített a feleségével (a prófétaasszonnyal) (Ézs 8:1-3)?

A fiával kapcsolatos időzítés központi jelentőséggel bírt. Ahogy Immánuel jelével, úgy itt is kevesebb időbe telik, mire Asszíria legyőzi Szíriát és Izraelt, minthogy a fiú fogantatása és megszületése után elérné azt a korai életszakaszt, amikor már képes megszólítani az apját és az anyját (Ézs 8:4). Ézsaiás még a fogantatás előtt hivatalosan feljegyezte a gyerek nevét, így nyilvánvaló prófécia volt a fiú és a neve is, aminek az azt követő események lettek a próbái.

Az Úr továbbra is kész volt megmenteni a népet, amely az Övének vallotta magát, még ha minduntalan ugyanazokba a hibákba estek is bele. Hogyan alkalmazhatjuk ezt az elvet önmagunkra nézve, különösen akkor, amikor lelki életünkben elbukunk és kudarcot vallunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: