TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A bűnös szokások annyira elterjedtek a társadalom minden rétegében, hogy az a kevés ember, aki hű maradt Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát és engedett a csüggedésnek, a kétségbeesésnek. Úgy rémlett, hogy Isten Izráellel való szándéka meghiúsul, és az engedetlen nép Sodoma és Gomora sorsára jut.

Nem csoda, ha ilyen állapotok láttán Ézsaiás visszariadt a felelősségtől, amikor Uzziás uralkodásának utolsó évében Isten megbízta, hogy vigye el intő és feddő üzenetét Júdának. Jól tudta, hogy konok ellenállással fog találkozni. Feladatát reménytelennek látta, amikor a reá bízott nép nyakasságára és hitetlenségére gondolt. Felismerte, milyen alkalmatlan a helyzet megoldására. Eldobja-e reményt vesztve megbízatását, és hagyja, hogy Júda zavartalanul imádja bálványait? Ninive istenei uralják a földet, dacolva a menny Istenével” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 191. o.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mit felelnénk, ha egy szkeptikus vagy ateista ember megkérdezné tőlünk: „Hogyan tudnád bizonyítani, hogy valóban Istené az irányítás?”

2) Miért szenvednek ártatlan emberek, ha Istené az irányítás? Ézs 1:19-20 szakasza vajon azt jelenti, hogy ebben az életben csak jó dolgok történnek Isten hűséges népével, a lázadókkal meg csupán rossz dolgok? Vessük ezt össze Jób könyve 1. és 2. fejezetével, illetve A zsoltárok könyve 37. és 73. fejezetével! Hogyan egyeztethető össze Isten jelleme és a sok rossz, ami az emberekkel történik? Szükség van egyáltalán erre?

3) Miért van olyan sok kapcsolódási pont az engesztelési ünnep és Ézsaiás próféta könyve 6. fejezete között? Gondoljuk végig azt, hogy Isten ezen az évenkénti ítéleti napon tisztította meg népe hűséges tagjait bűneiktől (3Móz 16:30) és szabadította meg a közösséget a hűtlenektől (3Móz 23:29-30)!

ÖSSZEFOGLALÁS: Ézsaiás a bizonytalanság és az emberi vezetés gyengeségének fájdalmasan nyilvánvaló idejében nagy jelentőségű látomást kapott a világegyetem legfőbb Vezetőjéről. A próféta megrémült alkalmatlansága miatt, de Isten kegyelmével megtisztította és erőt adott neki, így készen állt arra, hogy az ellenséges világban az Ő követe legyen.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: