TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A szombat” c. fejezet, 229-236. o.

„A zsidókra vonatkozó rendelkezések közül egyik sem különböztette meg őket olyan tökéletesen a környező népektől, mint a szombat. Isten terve szerint a szombat megtartása az Őt imádók megjelölése lesz. Elkülönülésük jele a bálványimádástól, és jele az igaz Istennel való kapcsolatuknak is. A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának is szentnek kell lennie, hogy hit által Krisztus igazságosságának részévé váljék. Amikor az Úr a parancsot adta Izraelnek: »Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt« (2Móz 20:8), ezt is hozzátette: »Szent emberek legyetek énelőttem« (2Móz 22:31). Csakis így különböztethette meg a szombat Izraelt mint Isten imádóit” (i. m. 231. o.).

„A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket… A szombat mindenkinek megadatik mint az Ő megszentelő erejének jele, aki Krisztus által részesévé válik Isten Izraelének” (i. m. 236. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hetednapi adventisták gyakran beszélgetnek arról, hogy mivel lehet szombaton foglalkozni. Állítsunk össze egy sor kérdést, amelyek segítenek a szombatünneplőknek az ebben a tanulmányban tárgyalt gondolatokra összpontosítani, vagyis amelyek a szombatban rejlő tanulási lehetőségekkel kapcsolatosak! Például: „Mit szoktam szombatonként csinálni, ami által jobban megismerem Isten jellemét?”

2) Gondolkodjunk még az iménti White-idézeteken! Az tűnik ki ezekből, hogy a szombatünneplésnek nem csak a formalitásai különböztetnek meg bennünket másoktól. Milyen az az ember, aki „Krisztus igazságosságának részévé” vált, megszentelődött? Mi köze van ennek a szombathoz?

3) Hogyan tehetjük gazdagabbá szombati tapasztalatainkat? Nevezzünk meg három célt, amelyeket a következő tizenkét hónapban a szombatünneplés során szeretnénk megtanulni!


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: