A keresztény és a munka

SZOMBAT DÉLUTÁN

e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:19; 2Mózes 25:10–30:38;

5Mózes 16:15; Prédikátor 9:12; 1Korinthus 10:31;

Galata 5:22-26

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15:58, RÚF).

A munka Istentől származik, a bűn előtti ideális világban bízta rá Ádámra és Évára a kert gondozásának feladatát (1Móz 2:15). A Teremtőhöz hasonlóan, aki a saját képére alkotta meg őket, nekik is kreatív munkával és szeretetből fakadó szolgálattal kellett elfoglalniuk magukat. Vagyis az embernek dolgoznia kellett már a bűn megjelenése előtti világban is, amikor még nem létezett bűn, halál és szenvedés.

A mostani „köztes” időben (az ideális és a megígért, eljövendő világ között) Isten arra szólít bennünket, hogy tekintsük a munkát az egyik áldásának. A zsidók között szokás volt, hogy minden gyerek kitanult egy mesterséget. Sőt, azt is mondták, hogy ha az apa nem ad valamilyen szakmát a gyereke kezébe, valójában bűnözőt nevel. Jézus, az Isten Fia hosszú éveken át képzett mesteremberként dolgozva hajtotta végre Atyja akaratát, az éppen szükséges bútordarabokat és mezőgazdasági eszközöket készíthette el Názáret lakosai számára (Mk 6:3). Ez is részét képezte annak, hogy felkészült a rá váró küldetésre. Pál apostol pedig éppen annyira az Úr művét végezte, amikor másfél éven át sátorkészítőként dolgozott Akvila és Priszcilla mellett, mint amikor szombatonként hitvitát folytatott a zsinagógákban (ApCsel 18:1-4; 2Thessz 3:8-12). Ezen a héten a munka kérdéskörével foglalkozunk, és azt is megvizsgáljuk, hogy mi a szerepe a keresztény oktatásban.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: