IGAZI KERESZTÉNY OKTATÁS

Egy történet szerint egy rabbi az osztályában ülő fiatalok álmatag szemébe nézve megkérdezte: „Honnan tudjuk, hogy véget ért az éjszaka és kezdődik a nap?”

A tanítványok közül többen óvatosan feltették a kezüket. „Abból – kezdte az egyik –, ha meg tudunk különböztetni egy fügefát egy olajfától?”

„Nem.”

Jelentkezett a következő diák is: „Talán amikor meg tudjuk mondani, hogy bárányt vagy kecskét látunk-e?”

A rabbi több választ meghallgatott, majd így szólt: „Onnan tudjuk, hogy vége az éjszakának és elkezdődött a nappal, ha ránézünk valakire, akit addig még soha nem láttunk, és az idegent fivérünknek vagy nővérünknek ismerjük el. Egészen addig a pillanatig éjszaka van, bárhogy is ragyogjon a nap.”

Olvassuk el Lk 10:30-37 szakaszát! Mit akart kifejezni Jézus ezzel a történettel? Tehát mi az, ami feltétlenül fontos része az igazi keresztény oktatásnak?

Hetednapi adventistaként a tantételek világosságának és igazságának gazdagságát ismerhetjük (a holtak állapota, a szombat, 1844 és az ítélet, a nagy küzdelem, hogy néhány tanítást megnevezzünk), amit a kereszténység nagy része még mindig nem ismert fel. Viszont ha mégoly fontosak is ezek az igazságok, ugyan mi hasznunk származik belőlük, ha nem vagyunk kedves emberek, ha előítélettel viseltetünk másokkal szemben, ha a kulturális és társadalmi berögződéseink miatt némelyeket alsóbbrendűként kezelünk? Az igazi keresztény oktatásnak mindenképpen oda kell hatnia, hogy felülemelkedjünk ilyen emberi gyarlóságokon és rossz dolgokon, és úgy tekintsünk másokra, ahogyan Krisztus tette, mint akikért Ő meghalt, akiknek a bűneit hordozta a kereszten, akikért a legnagyobb árat fizette. Amennyiben valóban magasra emeljük a keresztet, amit tennünk is kell, minden ember értékét felismerjük, és ideális esetben úgy is bánunk velük, ahogyan valóban megérdemlik – az Istentől kapott értékük szerint. A keresztény oktatásnak részét kell, hogy képezze az ilyen irányú tanítás is, különben nem méltó a „keresztény” névre!

Milyen előítélet terjeng a mi társadalmunkban – akár rejtetten, akár nyíltan –, amin keresztényként felül kell emelkednünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: