JÉZUS, A MESTER

Az Újszövetség egyetlen másik fejezetének a kezdete sem ismertebb, mint ez: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (Jn 1:1, ÚRK). Azután hamarosan elérünk a feledhetetlen kijelentéshez: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14, ÚRK).

Ki volt Jézus és mit végzett el a földön? Mit tudhatunk meg erről Jn 1:1-14 szakaszából? Ezek szerint miért kimagasló példakép a tanárok számára?

Ugyanaz az Isten, aki a kertben Ádámmal és Évával beszélt, majd megszólította Jákóbot a semmi közepén, emberként jelent meg. Az Újszövetség elmondja, hogy Jézus személyében jelent meg.

A továbbiakban a fejezet leírja: Keresztelő János prédikálásának olyan nagy hatása lett, hogy még a jeruzsálemi vallási vezetők is megsejtették a különlegességét. Ő viszont egy nálánál hatalmasabb személy útját készítette elő. Már közeledett, aki felfoghatatlanul rendkívüli volt, és Keresztelő János még arra sem tartotta magát méltónak, hogy „a saruja szíját” megoldja (Jn 1:27, ÚRK).

Másnap meglátta Jézust, és kijelentette, hogy Ő az Isten Fia. Akkor és a következő napon is úgy nevezte, hogy „az Isten Báránya” (Jn 1:29, 36, ÚRK).

Keresztelő János két tanítványa is eldöntötte, hogy Jézus követője lesz. Amikor pedig Jézus megkérdezte tőlük, mit keresnek, úgy szólították, hogy „Rabbi (ami megmagyarázva azt teszi: Mester)” (Jn 1:39).

Jézus tehát Rabbi, Mester, akihez fogható emberi tanító soha nem volt, mivel Ő Isten. Másként szólva, Isten emberi formában jött le az emberekhez, és emberként, rabbiként, tanítóként lépett fel. Nem is csoda, hogy Ellen White ezt írta róla: „Ő volt a legnagyobb Tanító, akit a világ valaha látott” (Signs of the Times, 1886. június 10.). Végtére is Ő Isten.

Miért Jézustól tanulhatjuk meg a lelki dolgok tanításának legjobb módját? Mit mondhatunk az Ő példájából kiindulva: a tanítás szempontjából miért nem csupán a szavaink számítanak, hanem a tetteink is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: